Projecten Zorg én Perspectief

Zoeken
Categorieën
Alle categorieen
Sorteren op
1 - 12 van 46 projecten
Weergave:
Onderzoeksproject: ‘Een actueel perspectief op leven met een chronische aandoening’

Onderzoeksproject: ‘Een actueel perspectief op leven met een chronische aandoening’

Over dit project Zeker 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening. Zij hebben – in meer of mindere mate – te maken met intensieve zorg of begeleiding.

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Jongeren met een beperking van opleiding naar werk

Jongeren met een beperking van opleiding naar werk

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Enkele duizenden jongeren met een beperking volgen een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Velen van hen vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden.

Lees verder
Alle Stemmen Tellen

Alle Stemmen Tellen

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Goede zorg is belangrijk, zeker voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Vaak worden deze jongeren echter niet gevraagd naar hun mening of ideeën over de zorg die zij

Lees verder
Iedereen sport op maat

Iedereen sport op maat

Leeftijdscategorie jongeren: 4-15 jaar

Met dit project willen wij ons handboek van leermethodieken voor het speciaal (en regulier) onderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden met mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Ons

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Examinering en voorkomen uitstroom MBO

Examinering en voorkomen uitstroom MBO

Studenten met een beperking ondervinden regelmatig belemmeringen op het gebied van toetsing en examinering. Handicap + Studie inventariseert en beschrijft casuïstiek in samenwerking met de MBO Raad, examenspecialisten en de

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Vooronderzoek wijkteams

Vooronderzoek wijkteams

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

In de periode van juni t/m september 2016 hebben Vilans en het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een inventarisatie uitgevoerd naar de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een

Lees verder
Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

De zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke chronische aandoening is vaak nog onvoldoende integraal georganiseerd. Hierdoor worden ouders (over) belast met het coördineren van alle zorg.

Lees verder
Defence for children

Defence for children

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Het project Defence for Children wil laten zien dat inclusief onderwijs mogelijk is. Samen met kinderen, jongeren, enkele inclusieve scholen en andere deskundigen maken we kennis, ervaringen en goede voorbeelden

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
NDT 2017 Iedereen Perspectief op Werk

NDT 2017 Iedereen Perspectief op Werk

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

De Nationale DenkTank (NDT) werkt jaarlijks met een team van ongeveer 20 academici gedurende vier maanden aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk vraagstuk. Het team werkt

Lees verder
PROJECT
AFGEROND
Mind

Mind

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

MIND Young Academy is een lesprogramma op scholen waarin ‘peer educators’ hun persoonlijke ervaringen delen in de klas. De peer educators hebben zelf of in hun omgeving te maken gehad

Lees verder
Thuiszitters Tellen

Thuiszitters Tellen

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Vanuit het kind- en ouderperspectief wordt een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het aantal leerlingen die vastlopen op school en “thuis” komen te zitten. In 2016 is een landelijk

Lees verder
Special Heroes

Special Heroes

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

Special Heroes laat kinderen met een chronische aandoening die Speciaal Basis Onderwijs (SBO) volgen, zelf kiezen met welke sport ze graag kennis willen maken. Tijdens de kennismakingslessen ervaren ze vervolgens

Lees verder