Nieuws Zorg én Perspectief Houd mij op de hoogte

Brussensymposium groot succes!!

9 april 2018 Donderdag 29 maart 2018 was het zover, het Brussensymposium! Het symposium vond plaats als onderdeel van het ‘BrussenBoost project’ van Kind&Ziekenhuis, Curias & Anjet van Dijken dat FNO vanuit Zorg én Perspectief ondersteunt. De gehele dag stond in het teken van de Brussen, broers en zussen van een kind met een chronische aandoening. Tot op heden slagen zorgverleners er vaak namelijk niet in om de Brussen voldoende aandacht te geven binnen de gezinsgerichte zorg. Terwijl dit juist erg belangrijk is. Want ook brussen kunnen problemen gaan ervaren als gevolg van het opgroeien met een chronisch zieke broer of zus. Tijd voor extra aandacht dus!

Kinderombudsman stuurt brief aan gemeenteraadsleden

6 april 2018 Om vanaf het begin van de zittingsperiode van de raadsleden het welzijn van kinderen in de gemeenten onder de aandacht te brengen, heeft de Kinderombudsman aan alle nieuwe raadsleden een brief gestuurd. Gemeenten krijgen namelijk steeds meer taken toebedeeld op het gebied van jeugd(zorg). De boodschap van de brief is dat er meer overleg dient te worden gepleegd met jongeren...

Onderzoek naar jongerenparticipatie–> OPROEP

30 maart 2018 In het kader van het onderzoek Cijfers en impact van jongeren met een chronische aandoening, dat op initiatief van FNO ZéP wordt uitgevoerd, wordt er onderzoek gedaan naar manieren om de participatie van jongeren met een chronische aandoening te verbeteren. Om meer te weten te komen over dit onderwerp wordt op 4 april door de onderzoekers een bijeenkomst georganiseerd voor...

Kamercommissie met College voor de Rechten van de Mens in gesprek over inclusief onderwijs

30 maart 2018 Op 28 maart jl. is de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek gegaan met het College voor de Rechten van de Mens over het rapport “VN-verdrag handicap in Nederland 2017”. Ook het onderwerp inclusief onderwijs stond op het programma. Voorafgaand aan dit gesprek heeft Defence for Children de Kamercommissie een brief gestuurd waarin zij de doelstellingen uit...

Regiobijeenkomsten handicap + studie in April 2018

27 maart 2018 Het expertisecentrum Handicap+Studie organiseert in april een nieuwe reeks regiobijeenkomsten. Ditmaal met als thema “Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt”. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de transitie van studenten met een beperking naar de arbeidsmarkt. Deze verloopt vaak stroef. Met diverse betrokkenen wordt dit probleem tijdens de bijeenkomsten besproken en wordt er gewerkt aan een oplossing. Hier vindt u meer info over de...

Uitkomsten Jongerenlobby bekend!

16 maart 2018 De afgelopen tijd hebben jongeren flink van zich laten horen in Politiek Den Haag. Samen met Kamerleden hebben 50 jongeren (waaronder [uiteraard] jongeren uit het Jongerenpanel) op initiatief van de Kinderombudsman plannen gemaakt waardoor niet alleen naar jongeren wordt geluisterd maar ook actief worden betrokken bij de besluitvorming over jongeren.