Nieuws Zorg én Perspectief Houd mij op de hoogte

Het Brussensymposium komt eraan!

26 februari 2018 Broers en Zussen (brussen) van een kind met een chronische aandoening krijgen niet altijd voldoende aandacht van zorgverleners. Deze zorgverleners slagen er vaak niet in om de brussen te betrekken in de zorgverlening. Dit terwijl het essentieel is om de naaste familie bij de behandeling te betrekken, daar horen brussen zeker bij. Om de situatie te verbeteren wordt op 29...

Veel problemen met uitkering studenten met functiebeperking

8 februari 2018 CNV Jongeren en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen de gemeenten op om de individuele toeslagen voor studenten met een beperking beter te regelen. De bonden vinden de voorlichting over de toeslag zwaar onder maat en noemen de aanvraagprocedure te lang en ingewikkeld. Daarnaast wijzen ze op de enorme verschillen in hoogte van de uitkering in verschillende gemeenten. Bestuurslid van de...

Minister Slob (OCW) gaat in gesprek met Jongerenpanel ZéP over drempels bij examens

7 februari 2018 Minister Slob (OCW) zegt in het algemeen overleg Examens van vandaag toe om met het Jongerenpanel Zorg én Perspectief in gesprek te gaan over het wegnemen van belemmeringen bij examens en het staatsexamen. Het Jongerenpanel ZéP is blij met de aandacht in de Tweede Kamer voor maatwerk en flexibilisering bij examens voor jongeren met een chronische aandoening. “Wij kijken ernaar uit om onze ervaringen en drempels bij examinering met de minister te delen en het gesprek te voeren over passende oplossingen”, aldus Bente, voorzitter van het Jongerenpanel.

Pamflet “Aan het werk”

7 februari 2018 Diverse jongerenorganisaties hebben zich verenigd om Tweede Kamer duidelijk te maken dat jongeren met een arbeidsbeperking meer ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan. De Participatiewet geeft aan gemeenten de taak om de jongeren met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van werk. Deze taak voeren de meeste gemeenten echter niet naar behoren uit omdat een deel van de jongeren waar het om gaat niet in beeld is bij de gemeente en de gemeente ook niet de benodigde kennis in huis heeft om deze groep voldoende te kunnen helpen.

Transitie in zorg bij jongeren met diabetes kan beter

23 januari 2018 Als jongeren 18 worden, verandert er veel. Ook met betrekking tot zorgverlening. De jongeren met een chronische aandoening maken dan namelijk de overstap naar volwassenenzorg. Dit verloopt niet altijd soepel, ook niet bij jongeren met diabetes. Er zijn verbeteringen nodig om de overgang van kinderzorg naar de interne geneeskunde bij jongeren met diabetes type 1 beter te laten verlopen.

Passend onderwijs ook nodig in het hoger onderwijs

19 januari 2018 Het Jongerenpanel is blij met de aandacht in de Tweede Kamer voor goede begeleiding en toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief heeft in aanloop naar het algemeen overleg ‘Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs’ met Kamerleden haar zorgen gedeeld. Kamerleden van de VVD, CDA en PVV vroegen de minister om oplossingen voor betere toegankelijkheid voor jongeren met een chronische aandoening. De partijen zijn het met het Jongerenpanel eens dat het gebrek aan informatie verbeterd moet worden, een warme overdracht noodzakelijk is en dat een zorgcoördinator van belang is in het hoger onderwijs.