Nieuws

Kom bij het Jongerenpanel!

16 juli 2019 'Ik ben trots dat ik van mijn beperking mijn kracht kan maken.' - Lauren Sluiter, Jongerenpanel ZéP Ben jij 15-25, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor jongeren net als jij? Kom bij het Jongerenpanel! Lees Laurens ervaringen

Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

12 juni 2019 Na het Algemeen Overleg en Rondetafelgesprek 'Studeren met een functiebeperking' zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Het gaat om de volgende moties:

Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

7 juni 2019 Met een kleine delegatie: Lauren, Lisa, Bente, Naïm, Maurits en ik, Celine, zijn we op 5 juni naar de Tweede Kamer geweest voor het rondetafelgesprek (RTG) Jongeren over Passend Onderwijs. Het was de eerste keer dat de wet werd geëvalueerd met kinderen en jongeren. De RTG werd voor gezeten door Rudmer Heerema van de VVD. Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) sloten ook aan.

Jongerentop Thuiszitters

4 juni 2019 Bente van Oort, Femke van Zoggel en Lauren Sluiter van Jongerenpanel ZéP waren op maandag 3 juni aanwezig bij de Jongerentop Thuiszitters op het Ministerie van OCW. De Jongerentop vormde de aftrap van de Landelijke Actieweek Thuiszitters.