Nieuws

Gesprek over thuiszitters met ministers De Jonge en Slob

26 september 2019 Voorzitter Femke van Zoggel ging met twee andere jongeren op 26 september in gesprek met ministers Hugo de Jonge en Arie Slob naar aanleiding van de Thuiszitterstop in juni. In Nederland zijn nog te veel thuiszitters: kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan. We spraken over de acties die er zijn om dit terug te dringen.

Kom bij het Jongerenpanel!

16 juli 2019 'Ik ben trots dat ik van mijn beperking mijn kracht kan maken.' - Lauren Sluiter, Jongerenpanel ZéP Ben jij 15-25, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor jongeren net als jij? Kom bij het Jongerenpanel! Lees Laurens ervaringen

Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

12 juni 2019 Na het Algemeen Overleg en Rondetafelgesprek 'Studeren met een functiebeperking' zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Het gaat om de volgende moties:

Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

7 juni 2019 Met een kleine delegatie: Lauren, Lisa, Bente, Naïm, Maurits en ik, Celine, zijn we op 5 juni naar de Tweede Kamer geweest voor het rondetafelgesprek (RTG) Jongeren over Passend Onderwijs. Het was de eerste keer dat de wet werd geëvalueerd met kinderen en jongeren. De RTG werd voor gezeten door Rudmer Heerema van de VVD. Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) sloten ook aan.