Het Jongerenpanel heeft jou nodig!

Ben jij tussen de 15 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief!

Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven makkelijker wordt voor jongeren met een chronische aandoening. Het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten maken we samen kleiner.

Doe je mee?

Of wil je ons eerst beter leren kennen?…

Wat doet het Jongerenpanel precies?

Het Jongerenpanel komt regelmatig bijeen om te praten over hun ervaringen op het gebied van zorg, sport, school en werk. Bovenal bedenken we dan hoe het beter kan. Met deze input gaan we aan de slag in de politiek, in de projecten, en in onderzoek.

 

Wie zitten er in het Jongerenpanel?

Het Jongerenpanel bestaat uit 20 tot 25 jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een chronische aandoening. Vanuit onze eigen kracht zetten wij onze ervaring in om het verschil te maken voor andere jongeren met een chronische aandoening. Het panel is een enthousiaste groep die hard en serieus meedenkt en bijdraagt, maar het tegelijkertijd erg gezellig heeft met elkaar. Zo plannen we verschillende uitjes tussen de vergaderingen door. Wil je weten waarom de andere panelleden lid zijn geworden? Check onze verhalen!

 

Wie zoeken we?

Voor het Jongerenpanel zijn wij op zoek naar jongeren tussen de 15 en 25 jaar die de positie van jongeren met een chronische aandoening in Nederland willen verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat het Jongerenpanel representatief is voor de 1,3 miljoen jongeren in Nederland met een chronische aandoening. Daarom streven we naar een groep jongeren met verschillende chronische aandoeningen, opleidingsniveau’s, leeftijden, gender en etniciteit.

 

Wat wordt er van panelleden gevraagd?

Als jongere in het Jongerenpanel doe je het volgende:

-Je representeert een grote groep jongeren.
-Je brengt onder woorden waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen.
-Je denkt mee over oplossingen voor de ervaren drempels.
-Je geeft advies aan een of meerdere projecten van ZeP.
-Je bent aanwezig bij de Jongerenpanelbijeenkomsten (6 keer per jaar in Amsterdam).

Dit komt neer op een tijdsbesteding van 3 à 4 uur per maand.

Als je wilt, is het mogelijk een grotere rol op je te nemen. Denk aan meegaan naar politieke gesprekken in de Tweede Kamer of bij ministeries, meewerken aan de congressen van ZeP of meedenken bij andere activiteiten van het programma.

 

Wat krijg je hiervoor terug?

Je inzet voor het Jongerenpanel is vrijwillig, maar dat betekent niet dat je er niets voor terugkrijgt:

-Je kunt invloed uitoefenen op de toekomst van jongeren met een chronische aandoening.
-Je ontmoet andere jongeren met een chronische aandoening.
-Je bedenkt samen oplossingen voor de problemen waar we tegenaan lopen.
-Je krijgt van ZeP verschillende trainingen aangeboden waarmee je je presentatie-, communicatie- en beïnvloedingstechnieken kunt verbeteren.
-Je krijgt een vrijwilligersbijdrage van €50,- per bijeenkomst en je reiskosten worden vergoed.

Lees verderSluiten

Nieuws

Gesprek over thuiszitters met ministers De Jonge en Slob

26 september 2019 Voorzitter Femke van Zoggel ging met twee andere jongeren op 26 september in gesprek met ministers Hugo de Jonge en Arie Slob naar aanleiding van de Thuiszitterstop in juni. In Nederland zijn nog te veel thuiszitters: kinderen en jongeren die niet naar school kunnen gaan. We spraken over de acties die er zijn om dit terug te dringen.

Kom bij het Jongerenpanel!

16 juli 2019 'Ik ben trots dat ik van mijn beperking mijn kracht kan maken.' - Lauren Sluiter, Jongerenpanel ZeP Ben jij 15-25, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor jongeren net als jij? Kom bij het Jongerenpanel! Lees Laurens ervaringen
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Wat is het Jongerenpanel?

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief zet zich in voor de 1,3 miljoen jongeren in Nederland met een chronische aandoening. Wij hebben de taak het programma Zorg én Perspectief te informeren en adviseren over de problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen en mee te denken over de oplossingen hiervoor. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de projecten die ZeP ondersteunt.

Samen met de professionals van ZeP en alle betrokken organisaties zorgen wij ervoor dat het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten kleiner wordt. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan professionals, Kamerleden en andere betrokkenen.

Ik doe mee!