Het Jongerenpanel heeft jou nodig!

Ben jij tussen de 14 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief! Het Jongerenpanel bestaat uit verschillende jongeren, met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland makkelijker wordt.

Voor meer informatie, lees het document met Extra informatie Jongerenpanel en/of mail naar Bente van Oort: jongerenpanel@fondsnutsohra.nl.

Nieuws

Nieuwe leden Jongerenpanel Zorg én Perspectief

22 juni 2018

Meer invloed

Nu het Jongerenpanel verder groeit hebben zij meer input en meer mankracht om met de projecten, het veld en in de politiek stappen te kunnen zetten voor jongeren met een chronische aandoening. Bente, voorzitter van het Jongerenpanel, is blij met de groei: “Ik zie er naar uit om met deze groep nog meer stappen te kunnen zetten voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland. We zijn blij dat de nieuwe ervaringsdeskundigen daar aan mee willen werken.”

Lees verderSluiten

Zorg én Perspectief project Youth R Coach op EULAR Congres

15 juni 2018

Het congres

Dit project en de successen hiervan worden gepresenteerd op het EULAR Congres, wat een keer per jaar plaatsvindt in Europa. Amsterdam is deze keer aan de beurt. Tijdens dit congres wisselen wetenschappers, artsen, behandelaars en patiënten de nieuwste inzichten en ontwikkelingen met elkaar uit over de bestrijding en behandeling van de diverse vormen van reuma.

Lees verderSluiten

Onderzoek nieuwe Class jongeren met niet aangeboren hersenletsel

25 mei 2018

Met het onderzoek wordt verwacht meer inzicht te krijgen op de praktijkervaringen met de Class en komen de succes- en faalfactoren aan het licht. Er wordt gekeken wat nu precies werkt voor wie. Het is vooral belangrijk te kijken naar waar de deelnemende jongeren zelf behoefte aan hebben. Op basis van deze ervaringen en literatuur worden vervolgens aanbevelingen gedaan voor optimale inzet van de Class.

Voorheen lag de nadruk bij jongeren met NAH vaak op zorg. De Class richt zich juist op de periode daarna, als jongeren redelijk stabiel zijn. Dan gaat de aandacht vooral uit naar alle andere terreinen waar welzijn en geluk vanaf hangt zoals school, relaties, sport, zelfstandigheid en arbeid.

ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation bundelden eind 2017 de krachten om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen. Deze jongeren krijgen door de Class de mogelijkheid om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Meer weten of de Class? Bekijk hier het artikel van ZonMw.

Lees verderSluiten

Drie projecten Zorg én Perspectief afgerond!

23 mei 2018

Er zijn weer drie van de projecten van het programma Zorg én Perspectief succesvol afgerond. Dit zijn de projecten Onderwijs dat past!, Peer Buddy en Digitale Roadmap.

Van alle projecten die afronden binnen het programma ZéP wordt een korte film gemaakt om de kennis en ervaring die is opgedaan te delen. Deze filmpjes  staan op het YouTube kanaal van FNO Zorg voor Kansen en zijn te vinden via onderstaande links:

Onderwijs dat past!

Peer Buddy

Digitale Roadmap

Lees verderSluiten

Jongerenpanel

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief zet zich in voor de ruim 700.000 jongeren in Nederland met een chronische aandoening. Wij hebben de taak het programma Zorg én Perspectief te informeren en adviseren over de problemen waar jongeren met een chronische aandoening tegenaan lopen en mee te denken over de oplossingen hiervoor. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de projecten die Zorg én Perspectief ondersteunt. Samen met de professionals van Zorg én Perspectief en alle betrokken organisaties willen wij ervoor zorgen dat het verschil in maatschappelijke participatie tussen jongeren met een chronische aandoening en gezonde leeftijdsgenoten kleiner wordt. Dit doen wij door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan professionals, Kamerleden en andere betrokkenen.
Wil je in contact komen met het Jongerenpanel? Neem dan contact op met de voorzitter Bente van Oort via: jongerenpanel@fondsnutsohra.nl