Krachtpatsers

FNO startte ZéP om het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen. Een programma niet alleen vóór maar ook dóór jongeren: honderden jongeren hielpen ons om van het programma en de projecten een succes te maken. En dat succes hebben we gevierd! Op ons event Krachtpatsers maakten we met alle betrokkenen de balans op van vier jaar Zorg én Perspectief. Krachtpatsers vond plaats op 8 april 2019.

Naast een bruisende festivalmarkt met vele activiteiten, waren er inspirerende lezingen door ervaringsdeskundigen, verdiepende sessies over onderzoeken, een crash course politieke lobby en een muzikale workshop door radio-DJ Angelique Houtveen. En nog veel meer! Kijk de video voor een impressie van Krachtpatsers.

We zijn er nog niet: routekaart naar de toekomst
Op 8 april lieten we zien wat er de afgelopen vier jaar is bereikt, aan de hand van het NIVEL-onderzoek naar de impact van ons programma én door de ervaringsverhalen van jongeren. Ook borduurden we voort op de nieuwe inzichten uit het onderzoek van het Verwey-Jonker-Instituut naar het aantal jongeren met een chronische aandoening en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt.

Maar we keken en kijken ook naar de toekomst, want we zijn er nog niet. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de positie van jongeren met een chronische aandoening in zorg, onderwijs, sport en op het werk te versterken. Nu is het zaak deze thematiek op de maatschappelijke en politieke agenda te houden en nog meer structurele verbeteringen te realiseren. Houd ons in de gaten voor het vervolg op het programma Zorg én Perspectief!

Lees verderSluiten

Nieuws

Oplossingen van Coalitie-Y goed voor jongeren met een chronische aandoening

13 september 2019 Coalitie-Y, het samenwerkingsverband dat de toenemende druk op jongeren op de politieke agenda zet, brengt vandaag haar jongerenmanifest naar premier Rutte. FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief is blij met dit manifest en ondertekent het van harte. Wij weten dat de druk die jongeren in het algemeen al voelen, nog eens extra geldt voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel onderschrijft dan ook het belang van alle thema's en actiepunten uit het manifest.

Magazine Inclusief Onderwijs

30 juli 2019 Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De verplichting om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven is er. Nu de uitwerking nog. Op verzoek van de Tweede Kamer (motie aangenomen op 4 juli...

Symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’

2 juli 2019 Hoe kunnen we het onderwijs écht passend maken voor onder andere leerlingen met een chronische aandoening? Het symposium 'Samen op weg naar inclusief onderwijs' vond op 1 juli plaats bij het ministerie van OCW. Deze bijeenkomst was georganiseerd door FNO's Jongerenpanel Zorg én Perspectief, in samenwerking met Defence for Children.

Femke van Zoggel nieuwe voorzitter Jongerenpanel ZéP

1 juli 2019 Femke van Zoggel is de nieuwe voorzitter van het Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZéP). Op 1 juli 2019 nam zij het stokje over van Bente van Oort, die deze functie twee jaar lang met veel plezier en succes heeft ingevuld binnen het FNO-programma voor en door jongeren met een chronische aandoening.
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Help deze negen jongeren aan werk!

Negen enthousiaste jongeren met een chronische aandoening zoeken werk. Dit kan een stage zijn, een bijbaan, een opdracht als zelfstandige of een baan na hun studie. Deze jongeren hebben gepitcht op de Club van 100 op 12 november 2018 en de ambitie is uitgesproken om hen allemaal aan werk te helpen.

Help jij een van deze jongeren aan werk? Mogen ze jouw netwerk gebruiken? Of ben je bereid om eens een kop koffie met ze te drinken voor tips en adviezen?

Ze stellen zich graag aan je voor!

 

Club van 100

Voor jongeren met een chronische aandoening zijn de drempels naar passende zorg, onderwijs, sport en werk vaak hoog. Veel hoger dan voor hun gezonde leeftijdsgenoten. Daarom heeft ZéP de Club van 100 in het leven geroepen: een jaarlijkse bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk, samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Verslagen Club van 100

Verslag 2015

Verslag 2016

Verslag 2017

Verslag 2018