Krachtpatsers

FNO startte ZéP om het verschil in maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde leeftijdsgenoten te verkleinen. Een programma niet alleen vóór maar ook dóór jongeren: honderden jongeren hielpen ons om van het programma en de projecten een succes te maken. En dat succes hebben we gevierd! Op ons event Krachtpatsers maakten we met alle betrokkenen de balans op van vier jaar Zorg én Perspectief. Krachtpatsers vond plaats op 8 april 2019.

Naast een bruisende festivalmarkt met vele activiteiten, waren er inspirerende lezingen door ervaringsdeskundigen, verdiepende sessies over onderzoeken, een crash course politieke lobby en een muzikale workshop door radio-DJ Angelique Houtveen. En nog veel meer! Kijk de video voor een impressie van Krachtpatsers.

We zijn er nog niet: routekaart naar de toekomst
Op 8 april lieten we zien wat er de afgelopen vier jaar is bereikt, aan de hand van het NIVEL-onderzoek naar de impact van ons programma én door de ervaringsverhalen van jongeren. Ook borduurden we voort op de nieuwe inzichten uit het onderzoek van het Verwey-Jonker-Instituut naar het aantal jongeren met een chronische aandoening en de maatschappelijke impact die dit met zich meebrengt.

Maar we keken en kijken ook naar de toekomst, want we zijn er nog niet. We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de positie van jongeren met een chronische aandoening in zorg, onderwijs, sport en op het werk te versterken. Nu is het zaak deze thematiek op de maatschappelijke en politieke agenda te houden en nog meer structurele verbeteringen te realiseren. Houd ons in de gaten voor het vervolg op het programma Zorg én Perspectief!

Lees verderSluiten

Nieuws

Jongerenambassadeurs overhandigen advies over Jongerenparlement aan minister Ollongren

19 juni 2019 Dertien jongerenambassadeurs hebben op 19 juni hun advies over een toekomstig Jongerenparlement overhandigd aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De minister nam het rapport in ontvangst tijdens het congres over dit thema op het ministerie. Lees hier het advies: Een Jongerenparlement met impact!

Landelijke Actieweek Thuiszitters

3 juni 2019 Te vaak krijgt het Jongerenpanel Zorg én Perspectief signalen van jongeren dat zij tegen drempels in het onderwijs aanlopen. Soms betekent dit zelfs dat jongeren moeten stoppen met school en thuis komen te zitten. Dat móet veranderen. Vandaag start de Landelijke Actieweek Thuiszitters met de Thuiszitterstop op het Ministerie van OCW. Het Jongerenpanel ZéP schreef, met andere organisaties, een position paper waarin we verschillende oplossingen bepleitten.

Jongerentool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ gelanceerd

17 april 2019 Het Institute for Positive Health (iPH) heeft met financiering van FNO een jongerenversie ontwikkeld van de tool Mijn Positieve Gezondheid. De Jongerentool is op 8 april tijdens het event Krachtpatsers gelanceerd. De tool is (na registreren) hier in te vullen. Lees hier het onderzoeksverslag over de ontwikkeling van de tool.

Nivel-onderzoek: De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk

15 april 2019 De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Op 5 april is dit rapport overhandigd aan de Edwin van der Sar Foundation. Twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een aanzienlijk deel haalt een diploma. Bovendien hebben jongeren na deelname meer zelfvertrouwen en staan ze positiever in het leven.
Meer nieuws Houd mij op de hoogte

Help deze negen jongeren aan werk!

Negen enthousiaste jongeren met een chronische aandoening zoeken werk. Dit kan een stage zijn, een bijbaan, een opdracht als zelfstandige of een baan na hun studie. Deze jongeren hebben gepitcht op de Club van 100 op 12 november 2018 en de ambitie is uitgesproken om hen allemaal aan werk te helpen.

Help jij een van deze jongeren aan werk? Mogen ze jouw netwerk gebruiken? Of ben je bereid om eens een kop koffie met ze te drinken voor tips en adviezen?

Ze stellen zich graag aan je voor!

 

Club van 100

Voor jongeren met een chronische aandoening zijn de drempels naar passende zorg, onderwijs, sport en werk vaak hoog. Veel hoger dan voor hun gezonde leeftijdsgenoten. Daarom heeft ZéP de Club van 100 in het leven geroepen: een jaarlijkse bijeenkomst waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk, samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.

Verslagen Club van 100

Verslag 2015

Verslag 2016

Verslag 2017

Verslag 2018