Onderzoek en inzichten rondom ervaren gezondheid van én met gezinnen in een kwetsbare situatie

Samen Kansrijk en Gezond onderzoekt doorlopend, sámen met de gezinnen om wie het gaat, andere betrokkenen in onze gebieden, het Gezinspanel en bevlogen onderzoekers, de impact van ons programma en de ontwikkelingen in de gebieden en heel Nederland.

Inzichten en kennis delen we zo breed mogelijk. Wat verandert er, hoe en waarom? Wat werkt goed en hoe kunnen we dit versterken? En wat werkt niet en wat kunnen we daarvan leren? Zo ontdekken we samen hoe je komt tot duurzame verandering. Zodat het voor je ervaren gezondheid niet meer uitmaakt uit welk gezin je komt.

Op deze pagina vind je alle verzamelde inzichten tot nu toe.

Lerend veranderen

Met ons programmaonderzoek richten we ons, samen met SevenSenses en Purpose, niet alleen op het evalueren van de impact en werkzame elementen van Samen Kansrijk en Gezond, maar verwachten we, met het onderzoek zélf, de ervaren gezondheid van gezinnen te verbeteren. We streven met alle betrokkenen samen naar een duurzame verandering, een transitie, en een andere manier van samenwerken in de gebieden die met ons meedoen. En breder: we streven ernaar dat er in heel Nederland meer ruimte komt om te doen wat nodig is. We noemen dit onderzoek daarom: transitieonderzoek.

Schenken bij bestaansonzekerheid

Geld geven met het vertrouwen dat mensen daarmee een stap kunnen zetten naar bestaanszekerheid, is vaak ingewikkeld, omdat de belasting- en schenkwet in de weg staan. Benieuwd naar manieren waarop geld geven aan bewoners mogelijk wordt?

Geldstress bestrijden

Geldstress heeft enorme gevolgen voor het welzijn en de (mentale) gezondheid van gezinnen. We waren daarom in 2022 op zoek naar projecten die geldstress willen verminderen. Waar zijn die veelbelovende initiatieven? Wat gebeurt daar en wat kunnen we ervan leren? Om ons te helpen bij onze zoektocht heeft adviesbureau Purpose hier onderzoek naar gedaan.

Impact vergroten

Bij grote en complexe maatschappelijke opgaven wordt er in Nederland steeds meer geëxperimenteerd in pilots. Zo ook binnen Samen Kansrijk en Gezond. Hoe zorg je ervoor dat je de impact in een wijk of gebied vergroot of een gelukte pilotaanpak kunt herhalen in andere gebieden? Dat onderzocht kennis- en netwerkorganisatie Platform31 in opdracht van het programma. De inzichten én de tips delen we in dit artikel.

Domeinoverstijgend werken

Samen Kansrijk en Gezond doet er alles aan om gezondheidsverschillen in Nederland weg te werken. Maar de problemen zijn groot en ingewikkeld. Waar moet je beginnen? Bij de bewoners zélf, is het devies. ‘We moeten veel beter aansluiting zien te vinden bij de bewoners, door domeinoverstijgend te werken. Ik hoop dat dat over vijf jaar gemeengoed is,’ aldus Mathilde Tempelman van gemeente De Fryske Marren.

De stem van het gezin

We gingen in gesprek met drie mensen die hun ervaringsdeskundigheid op dagelijkse basis inzetten binnen ons programma. Wat hebben we al geleerd over het betrekken van de mensen om wie het gaat? Wat zijn do’s en dont’s? Dagmar Niewold, Moska Maqsoodi en Lisette Groeneveld delen hun inzichten met jou.

Op zoek naar inzichten uit ervaringsverhalen?