Onderzoek: wat speelt er en wat kunnen we veranderen?

Samen Kansrijk en Gezond evalueert en monitort de impact van het programma. Dit doen we samen met de gezinnen en professionals. Zo leren we wat er goed werkt of wat er bijvoorbeeld nog (meer) nodig is.  Hieronder vind je de onderzoeksrapporten tot nu toe.

Schenken bij bestaansonzekerheid

Geld geven met het vertrouwen dat mensen daarmee een stap kunnen zetten naar bestaanszekerheid, is vaak ingewikkeld, omdat de belasting- en schenkwet in de weg staan. Benieuwd naar manieren waarop geld geven aan bewoners mogelijk wordt?

Geldstress bestrijden

Geldstress heeft enorme gevolgen voor het welzijn en de (mentale) gezondheid van gezinnen. We waren daarom in 2022 op zoek naar projecten die geldstress willen verminderen. Waar zijn die veelbelovende initiatieven? Wat gebeurt daar en wat kunnen we ervan leren? Om ons te helpen bij onze zoektocht heeft adviesbureau Purpose hier onderzoek naar gedaan.