Armoedefonds

‘Het Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale hulporganisaties zodat zij hun onmisbare werk voor mensen die in armoede leven kunnen voortzetten.’

Augeo Foundation

‘Augeo wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.’

Fred Foundation

‘Fred Foundation draagt bij aan een samenleving die mensen stimuleert om in harmonie met zichzelf, elkaar en hun omgeving te leven. We willen mensen empoweren, gezondheid en welzijn verbeteren en de zorg voor de natuur en de aarde bevorderen.’

Jantje Beton

‘Jantje Beton ondersteunt lokale initiatieven op straat, in de buurt en speeltuin die duurzaam bijdragen aan buitenspeelkansen en -faciliteiten.’

Kansfonds

‘Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Elk jaar steunen we ruim 500 kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.’

Kattendijke/Drucker Stichting

‘Verlenen van financiële steun in Nederland (…) aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein. De Stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.’

Kinderhulp

‘Kinderhulp helpt kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede, via maatschappelijke organisaties.’

Kleinecoronahulp

‘Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken. (…) Wil jij ook anderen helpen? Maar heb je daar wat financiële ondersteuning bij nodig? Dan helpen wij jou!’

KNHM Foundation

‘KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. We inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien.’

Het Maagdenhuis

‘Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen.’

Nalatenschap De Drevon

‘Bijdragen aan ontwikkelingen rond professionalisering, (kosten)efficiëntie en effectiviteit van noodhulp in Nederland.’

Oranje Fonds

‘Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht.’

Rabo Foundation

‘Opgericht om kwetsbare mensen in groepsverband in Nederland en ver daarbuiten een beter toekomstperspectief te bieden door te investeren in hun zelfredzaamheid.’

RCOAK

‘Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een charitatief vermogensfonds. (…) Binnen Amsterdam ondersteunen we projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor kwetsbare groepen.’

Start Foundation

‘Start Foundation is een maatschappelijk ontwikkelaar die altijd ruimte voor verbetering ziet, en die ruimte omzet in concrete actie richting werk. Bij alles wat Start Foundation doet, kijken we kritisch wat we toevoegen en op welke manier we de meeste impact maken op de arbeidsmarkt.’

SUNN

‘Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij Stichting Urgente Noden Nederland.’

Van Schulden naar Kansen

‘Stichting van Schulden naar Kansen maakt zich sterk voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. (…) We ondersteunen maatschappelijke organisaties financieel. Hierbij gaat het specifiek om lokale projecten die mensen helpen om orde en overzicht in hun financiën aan te brengen, financieel assertiever te worden en hun inkomen te vergroten.’

Het Vergeten Kind

‘We strijden voor een stabiele, liefdevolle omgeving waar verwaarloosde of mishandelde kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. We geven ze positieve ervaringen met échte aandacht, zodat ze zich gezien en gesteund voelen en ze weer zelfvertrouwen krijgen. ‘

VSBfonds

‘Ons fonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen.’

ZonMw

‘ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.’