shutterstock_551227891

ZorgSaamwonen

Doel van het project

Het doel is te komen tot een betrokken en zorgzame buurt, waar mensen voldoende sociale contacten hebben om op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Over dit project

Het project richt zich op buurten waar een verzorgingshuis/ aanleunwoningen ligt met een ontmoetingsruimte. Er wordt actief gezocht naar bewoners /vrijwilligers die een ZorgSamenbuurt willen opzetten door o.a. activiteiten te organiseren in de ontmoetingsruimte van het verzorgingshuis. Bewoners van het verzorgingshuis maken gebruik van activiteiten als ‘gewone’ buurtbewoners. Het verzorgingshuis geeft buurtbewoners zeggenschap over de ontmoetingsruimte. Hierdoor zijn er meer contactmogelijkheden voor bewoners van het verzorgingshuis en meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor buurtbewoners.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2018

Activiteiten

Algemeen geldt dat de activiteiten zich richten op bewoners uit de wijk, het verzorigngshuis en de aanleunwoningen.
De activiteiten worden georganiseerd voor en door bewoners. Het tijdspad is mede afhankelijk van de aanwezigheid en beschikbaarheid van bewoners.

Bewonersbijeenkomsten waarbij de vraag en de mogelijkheden van bewoners centraal staat.
Ophalen van de vraag en komen tot concrete activiteiten.

Zo nodig bieden van ondersteunen van vrijwilligers bij het organiseren van activiteiten.
Ontmoeting en sociale contacten

Organiseren van de bijeenkomst over vraagverlegenheid.
Bespreekbaar maken en bewustwording bij bewoners op gang te brengen, dat men het heft samen in de hand moet nemen.

Ondersteunen bij de ontwikkeling van een op de buurt afgestemde manier om vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk op te pakken Matchsysteem Vraag en Aanbod.

Projectlocaties

Venray
Nederland

Eindhoven
Nederland

1
Venray
Nederland
2
Eindhoven
Nederland

Contact

Organisatie

Buurtgenot+

Projectleider

Kitty Hesen

Volg ons