zicht op evenwicht

Zicht op Evenwicht voor oudere migranten

Over dit project

Zicht op Evenwicht voor oudere migranten: interventieprogramma ter vermindering van valangst

Cultuursensitieve preventie van de bezorgdheid om te vallen bij oudere migranten

Vallen en de angst om te vallen bij thuiswonende ouderen vormen een groot gezondheidsprobleem. Dit geldt in het bijzonder voor oudere migranten. Het doel van dit project is de interventie Zicht op Evenwicht, een effectieve groepscursus voor de preventie van valangst en gerelateerd vermijdingsgedrag, aan te passen voor uitvoering onder oudere migranten. Vervolgens wordt de nieuwe ‘cultuursensitieve’ variant van de interventie uitgetest onder oudere migranten en geëvalueerd op proces en effect. Onze aanpak is innovatief omdat we ZoE, met behoud van de werkzame elementen, in co-creatie met oudere migranten op maat maken, en nieuwe elementen toevoegen voor een betere bereikbaarheid en participatie van oudere migranten. Vrijwilligers uit oudere migranten staan centraal in dit project. Zij worden speciaal getraind om samen met de professionals als ‘mede-docent’ de groepscursussen te begeleiden. De doelgroep bestaat uit alleenstaande mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst, die een zekere mate van angst om te vallen ervaren en hierdoor activiteiten vermijden. We gaan minimaal 6 groepscursussen (ca 100 deelnemers) organiseren en uitvoeren en minimaal 10 oudere vrijwilligers trainen voor ondersteuning bij de groepscursussen.

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen, pretesten en evalueren van een cultuursensitieve interventie voor de preventie van de angst om te vallen bij oudere migranten.

Bekijk het evaluatieonderzoek van het project.

Looptijd

3 oktober 2016 - 30 september 2018

Artikel

Projectlocatie

Amsterdam
Nederland

1
Amsterdam
Nederland

Contact

Organisatie

GGD Amsterdam

Projectleider

Fatima El Fakiri