Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD

Over dit project

In dit project wordt een digitaal lesprogramma (app) ontwikkeld voor kinderen met motorische problemen (Development Coördination Disorder, DCD). Door middel van deze app kunnen kinderen kiezen welke vaardigheden ze willen leren en hoe ze dat gaan doen met als doel dat ze portvaardiger worden en meer regie krijgen over hun leerproces.We onderzoeken of de kinderen motorisch vaardiger worden, meer zelfregulatie ontwikkelen en gemotiveerd worden.

Doel van het project

Het ultieme doel is om kinderen met motorische achterstanden (DCD) meer eigen regie te geven om hun motorische vaardigheden te verbeteren en daarmee sportdeelname, zelfregulatie en maatschappelijke participatie te stimuleren. De doelstelling van het project is: ‘De leskaarten (methode) verder door ontwikkelen tot een aanpak die geschikt (toepasbaar en uitvoerbaar) is voor kinderen met motorische achterstanden (DCD) en het evalueren en verspreiden van deze aanpak. Het project kent
3 subdoelstellingen:
1. Het ontwikkelen van een app met bijhorende sportkaarten en een docentenhandleiding gericht op het zelfstandig sporten van kinderen met DCD.
2. Het evalueren van de inhoud, de uitvoering en de effecten van het gebruik van de app en de sportkaarten tijdens de begeleidingslessen.
3. Het verspreiden van de aanpak zelfstandig sporten voor kinderen met DCD.

Looptijd

1 september 2016 - 28 februari 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Hanzehogeschool Groningen

Projectleider

Marieke Westendorp