foto met titel

You-Write-Now!

Doel van het project

Met You-Write-Now werken we tweeledig aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Enerzijds op individueel niveau door het schrijfprogramma; het ontwikkelen van competenties, (h)erkennen van ervaringskennis, versterken van zelfregie en zelfvertrouwen staan hierin centraal. En anderzijds door publicatie van een boek. Hiermee maken we verhalen inzichtelijk bij de sociale omgeving alsook professionals, waardoor we het verlagen van de drempels bij participatie trachten te bevorderen.

Over dit project

Verhalen spelen een sleutelrol in de psychologie van mensen. Het vertellen en schrijven van verhalen draagt bij aan een gezonde geest. En dat niet alleen: ook lichamelijke gezondheid is te beïnvloeden met het schrijven.

Samen met (jong) volwassen cliënten met een aandoeningen in het autistische spectrum, van Futuris Zorg en Werk, werken we aan de ontwikkeling en uitvoering van een schrijfprogramma. Dit schrijfprogramma is na afronding bruikbaar voor deze instelling en vergelijkbare zorginstellingen. We bieden schrijfworkshops aan naast individuele schrijfcoaching en de publicatie van een boek vol verhalen. Centraal staan de competenties, creativiteit en wensen van de deelnemers. Onderscheidend in dit programma is de combinatie met de ontwikkeling van ervaringskennis.  Dit programma voerden we eerder landelijk voor een andere doelgroep uit, onder de naam Youth-R-Coach. Uit de evaluatie hiervan bleek dat het schrijven van het boek voor de deelnemers sterk ondersteunend was voor het leren omgaan met de aandoening. Door acceptatie, zelfreflectie en openheid over de eigen aandoening, en het herschrijven van het persoonlijke verhaal voelden de deelnemers zich sterker en meer zelfverzekerd.

Looptijd

3 januari 2019 - 31 december 2019

Projectlocatie

eindhoven

1
eindhoven

Contact

Organisatie

Stichting Centrum Chronisch Ziek en Werk

Projectleider

Robbert Janssen

Volg ons