Wijkchallenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan? Header

Wijkchallenge stoppen met roken: wie gaan de uitdaging aan?

Over dit project

Om stoppen met roken in gezinnen in achterstandssituaties te stimuleren gaan Indigo Haaglanden en Jellinek in Den Haag en Utrecht ‘wijkchallenges’ organiseren. De uitdaging is om het stoppen met roken in de ene wijk langer vol te houden dan in de concurrerende wijk.

Inzet wijkpartners
Alle wijkpartners die contact hebben met de doelgroep worden gemobiliseerd. Hierdoor versterkt het netwerk rondom kwetsbare gezinnen. De wijkpartners wordt gevraagd om alle beschikbare, reguliere stoppen-met-roken activiteiten versterkt in te zetten voor de wijkchallenge die vier maanden lang duurt. Waar mogelijk zetten de wijkpartners zich in om leden van de doelgroep te motiveren om te stoppen met roken. Verslavingspreventie-medewerkers ondersteunen hen daarbij en helpen de doelgroep ook rechtstreeks om de strijd aan te gaan tegen de bewoners in de wijk van de andere stad.

Teams
Met deelnemers worden gezamenlijke activiteiten opgezet. Het gevoel ergens samen voor te gaan kan zorgen voor meer motivatie en sociale cohesie. Het vergroten van het zelfvertrouwen, de toeleiding naar de juiste zorg en het plezier hebben in gezamenlijke activiteiten staan centraal om zo de ervaren gezondheid van deze kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Kracht van het programma
De combinatie van interventies en het wedstrijdelement is de kracht van het programma. Gezinnen vormen teams die elkaar ondersteunen. De inzet van de voetbalclub ADO Den Haag, gezamenlijke activiteiten en visuele presentatie van tussentijdse resultaten leiden tot een levendige, aansprekende manier om de ervaren gezondheid van deze kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019

Resultaten

Bekijk in dit factsheet een aantal belangrijke resultaten en conclusies.

Projectlocaties

Den Haag

Utrecht

1
Den Haag
2
Utrecht

Contact

Organisatie

IVO, Indigo, Jellinek

Projectleider

Gera Nagelhout, Ursula Dewkalie

Volg ons