Wiel en Deal Header

Leeftijdscategorie jongeren: 18-25 jaar

Wiel en Deal

Over dit project

Per 1 januari 2015 is alle wetgeving in het sociale domein gewijzigd. Participatie en zelfredzaamheid staan nu voorop. De Stichting Wiel&Deal heeft in Groningen al een succesvol project opgezet om jongeren met een beperking te ondersteunen met het zo gewoon mogelijk kunnen studeren. Dat willen we nu verbreden naar meer studentensteden en we willen studenten eerder en langer gaan begeleiden. We horen en merken dat vooral de drempel om te gaan studeren te hoog is en veel jongeren met een beperking kiezen voor beroepsonderwijs of speciaal onderwijs. Hiermee verminderen ze hun kansen op een betaalde baan en worden ook de mogelijkheden om te participeren kleiner.

Doel van het project

Verbreding aanbod Wiel&Deal en opstellen businessplan om Wiel&deal op de langere termijn levensvatbaar te laten zijn. Wiel&Deal is opgericht om jongeren met een beperking te helpen hun studiedroom waar te maken.

Looptijd

1 april 2015 - 31 december 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Wiel&Deal

Projectleider

Maaike Kersten