shutterstock_27256336

GO-WIN: Gezond Oud Worden In Nederland

Over dit project

In Nederland wonen steeds meer ouderen met een migranten achtergrond en deze ouderen hebben vaak te maken met armoede, een slechtere gezondheid en beheersen de Nederlandse taal vaker minder goed. Ook ervaren ze vaak eenzaamheid, soms vermengt met heimwee naar hun land van herkomst. Oud worden in Nederland overkomt hen, zonder dat ze er bewust voor gekozen hebben of zich erop voorbereid hebben.

Project GO-WIN; ‘Gezond Oud Worden In Nederland’ zet in op het breed verspreiden van een methodiek die oudere migranten voorbereidt en beter in staat stelt om oud te worden in Nederland. Oudere migranten versterken hun zelfregie en hun sociale netwerk opdat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
De methodiek is afgeleid van de evidence based Grip & Glans cursus (Steverink et al 2013, 2014). In een voorgaand project is deze Grip & Glans cursus geschikt gemaakt voor en uitgevoerd t.b.v. migranten ouderen, vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen. In project GO-WIN wordt de methodiek geschikt gemaakt voor andere migranten groepen en voor migranten mannen.
Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van migranten ouderen speelt hierin een belangrijke rol.

De methodiek omvat het werken metsleutelfiguren en het uitvoeren van een groepscursus. In de groepscursus wordenmigranten ouderen gestimuleerd om na te denken over oud worden en zich hierop voor te bereiden. Ook werken zij aan het vergroten van hun zelfmanagement vaardigheden en het vergroten van ervaren welbevinden.

Binnen project GO-WIN voeren we de groepscursus 20 maal uit in Rotterdam Rijnmond, Den Haag en Gelderland.
Bovendien wordt de methodiek vastgelegd in een trainershandleiding en wordt er een train-de-trainer cursus ontwikkeld voor professionals.

Doel van het project

Het doel van ‘GO-WIN’ is:
– voor oudere migranten van diverse achtergrond een cursus (doorontwikkelde GRIP & GLANS 2.0) beschikbaar maken die hun welbevinden en de zelfmanagementvaardigheden vergroot
– deze cursus naar tevredenheid van deelnemers en professionals uitvoeren én tenminste 200 oudere migranten bereiken
– sleutelfiguren enthousiast mee laten werken en een tevreden klankbordgroep
– na afloop een trainershandleiding ontwikkelen en dat deze handleiding positief wordt gewaardeerd door de geschoolde trainers
– een train-de-trainer cursus ontwikkelen voor professionals.

Looptijd

1 juli 2017 - 1 november 2018

Projectlocatie

Rotterdam
Nederland

1
Rotterdam
Nederland

Contact

Organisatie

Indigo preventie Rijnmond, i.s.m. St. MeSam, Dona Daria, Indigo preventie Haagland, Avant sanare, Indigo Gelderland

Projectleider

Maria Smedts

Volg ons

  • IMG-20171027-WA0004
  • IMG-20171006-WA0000
  • IMG_0846
  • 20170919_211102