Uniek Sporten Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-25 jaar

Uniek Sporten

Over dit project

Het doel van dit project is om de vindbaarheid en zichtbaarheid te vergroten van onder meer sport voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Dit door een online platform voor de gehandicaptensport te realiseren met één naam, één logo op één locatie. Fonds Gehandicaptensport werkt hierin samen met WMO regio’s en Sportloketten. De doelstelling om eind 2017 minimaal 20 van de 43 WMO regio’s aan te sluiten is inmiddels al ruim behaald. Vanuit het project worden ook bestaande sportverenigingen en andere lokale sport- en beweegaanbieders versterkt door middel van het verstrekken van een start- en/of stimuleringssubsidie, zodat het ontwikkelen of verbeteren van aangepast sportaanbod wordt gestimuleerd.

Doel van het project

Het vergroten van het aanbod gehandicaptensporten.

Looptijd

1 juli 2015 - 30 maart 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Fonds Gehandicaptensport

Projectleider

Karin de Graaf