102.389 (4)

Tijd voor Verzilveren

Resultaat

In dit online magazine staan verschillende voorbeelden van succesvolle communitybuilding in de bibliotheek. Veel leesplezier!
Senioren verzilveren eigen kennis

Over dit project

Senioren geven aan dat zij de mogelijkheden willen hebben en houden om te investeren in hun eigen ontwikkeling ondanks beginnende (fysieke) beperkingen. Met dit project “Tijd voor Verzilveren” willen we een levendige community van actieve senioren laten ontstaan, die zelf activiteiten met een cognitief karakter bedenken (en programmeren). Deze activiteiten dragen bij aan geestelijke veerkracht, actieve levensstijl, cognitief bijblijven, zelfredzaamheid en het behouden van een goed sociaal netwerk van senioren.
We willen graag mensen uitdagen om hun eigen kennis en/of kunde die zij hebben opgebouwd in de programmalijn in te brengen en deze delen met andere zodat zij hier ook weer van leren.

Als Bibliotheek willen we een actieve rol spelen in de totstandkoming van deze community, in samenwerking met partnerorganisaties. Om het project een vliegende start te geven organiseert de Bibliotheek Veluwezoom allereerst inspiratiesessies om het idee van “Tijd voor verzilveren” concreet te maken, waar we met senioren en belangenorganisaties in gesprek gaan en samen nadenken over aan welk aanbod er behoefte is en wat een goede manier is om andere ouderen te betrekken en te bereiken. Hoe de definitieve programmering eruit gaat zien en waar deze plaatsvindt, staat dus nog open: dit wordt bepaald door de community zelf.

Doel van het project

De doelen van ‘Tijd voor Zilveren’ zijn:
• Twee levendige, actieve communities van senioren rondom de Bibliotheek (één in de gemeente Renkum en één in de gemeenten Rheden en Rozendaal);
• Een actieve kern van ongeveer 25 vrijwilligers, die op basis van co-creatie met senioren een programmalijn ontwikkelen met laagdrempelige cognitieve activiteiten waarin senioren zelf inhoud geven aan (experimentele) activiteiten en waar zij eigen kennis, kunde en talenten in meebrengen;
• Beide programmalijnen uit laten voeren voor en zoveel mogelijk door senioren. Dit betekent dat er per community op jaarbasis minimaal 10 activiteiten zijn georganiseerd, waaraan in totaal minimaal 200 senioren hebben deelgenomen;

Het doel is dat de communities actief zijn en betrokken blijven bij de verdere concretisering van dit project.

Looptijd

1 maart 2017 - 31 oktober 2018

  • 102.389 (3)
  • 102.389 (4)
  • 102.389 (1)
  • 102.389 (2)

Projectlocaties

Renkum
Nederland

Rheden
Nederland

Rozendaal
Nederland

1
Renkum
Nederland
2
Rheden
Nederland
3
Rozendaal
Nederland

Contact

Organisatie

Bibliotheek Veluwezoom

Projectleider

Kim Keijsers

Volg ons