Studiekringen van en voor ouderen Header

Studiekringen van en voor ouderen

Over dit project

Essentieel in de opzet van een Studiekring is ‘zelf doen’, persoonlijke ontwikkeling en ontdekking, zelfwerkzaamheid in combinatie met gezelligheid en ontmoeting. In een Studiekring komen circa 10 tot 15 ouderen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar te bespreken.
De studiekring is een activiteit in een ‘Leven Lang Leren’, die zich afspeelt in een sociale groep, waardoor een community ontstaat die zorg draagt voor elkaar. Studiekringen houden mensen betrokken bij elkaar en de samenleving.
De vrijwilligers van de stichting Gelders Platform Studiekringen ondersteunen 35 Studiekringen, hoofdzakelijk in Gelderland. Omdat de Studiekringen bewezen succesvol zijn, wil het Platform de formule delen, landelijk verspreiden en uitbreiden met de doelgroep alleenstaande ouderen die zelfstandig wonen en die te kampen hebben met één of meerdere (fysieke) beperkingen.

Doel van het project

Het Gelders Platform van Studiekringen van en voor ouderen, wil haar kracht en ervaring inzetten om het Gelders Platform om te zetten naar een landelijk Platform, met als doel de succesvolle Studiekringformule te verspreiden en nieuwe groepen te starten voor ouderen met een beperking.

Looptijd

1 februari 2016 - 31 december 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Platform Studiekringen

Projectleider

Andrea Kuijpers