Strijd tegen eenzaamheid

Strijd tegen Eenzaamheid

Over dit project

Ouderen hebben aangegeven het erg fijn te vinden dat iemand niet alleen voor ze kookt, maar juist de tijd neemt om gezellig samen te eten en te kletsen. Met groepsgewijs koken zullen we nog meer en grotere successen bereiken, omdat ouderen dan juist in contact komen met elkaar! Daarom gaan wij op drie locaties in Almelo in totaal 12 kookgroepen opzetten die maandelijks bij elkaar komen om samen te koken en te eten. Elk kookgroepje bestaat uit minimaal 5 ouderen en wordt begeleid door minimaal één vrijwilliger. Wij werven deze vrijwilligers onder ouderen zelf, omdat vrijwilliger zijn ook een manier is om ouderen uit een sociaal isolement te halen en met elkaar in contact te brengen. Uiteraard houden we er rekening mee dat sommige ouderen slecht ter been zijn en er voor hen vervoer moet worden geregeld. Hiervoor breiden wij de vrijwillige vervoersdienst van SIZ Twente uit. Wij werven oudere vrijwilligers als chauffeur. Zij zorgen voor vervoer van deur-tot-deur. En wanneer zij dit leuk vinden, kunnen zij uiteraard mee-eten met de kookgroepen. Tenslotte nodigen we ook alle ouderen uit om deel te nemen aan aanschuifdiners en (sport)evenementen die op de locaties worden georganiseerd.

Doel van het project

De hoofddoelstelling van het project ‘Strijd tegen Eenzaamheid’ is om ervoor te zorgen dat eenzame ouderen in contact komen met elkaar, dat zij activiteiten met elkaar ondernemen en dat zij niet langer eenzaam zijn waarbij ons vehikel is ‘samen koken en eten’.

Looptijd

1 februari 2016 - 31 mei 2017

Projectlocatie

Almelo, Nederland

1
Almelo, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Informele Zorg Twente

Projectleider

Alina Fazal

Volg ons