foto SV Tynaarlo

Sociaal Vitaal

Over dit project

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma  dat geschikt is voor kwetsbare ouderen van 55-85 jaar met een lage sociaal economische status. Het laagdrempelige groepsprogramma wordt gecombineerd met vaardigheidstrainingen die gericht zijn op het verminderen van eenzaamheidsklachten, het verbeteren van het zelfvertrouwen en het omgaan met gevoelens van somberheid.
Na een persoonlijke benadering en fittest wordt het programma wekelijks onder deskundige leiding in de eigen wijk of buurt aangeboden. De methode en de bijbehorende instrumenten zijn vastgelegd in gestandaardiseerde protocollen en trainingen.
Naast het realiseren van betrokkenheid van zorg en welzijn wordt borging mede vorm gegeven door de ouderen zelf.
In vier Oost-Groningse gemeenten waar krimp en een lage sociaal economische status hand in hand gaan (Veendam, Pekela, Vlagtwedde en Bellingwedde) wordt Sociaal Vitaal  het komende jaar in verschillende kernen uitgevoerd.

Doel van het project

Het project Sociaal Vitaal levert de volgende resultaten op:
– het verbeteren van fitheidseigenschappen zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter
ondersteuning van de zelfredzaamheid om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;
– het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden
en het bevorderen van sociale participatie in de eigen leefomgeving;
– het verbeteren van veerkracht in het omgaan met kwetsbaarheid, zoals het verbeteren van de weerbaarheid in de vorm van het opkomen voor je zelf en het vragen van hulp;
– het verbeteren van gezondheidsvaardigheden voor het behoud van een gezonde en actieve leefstijl.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

  • foto SV Tynaarlo
  • foto SV Tynaarlo.3

Projectlocaties

Gemeente Bellingwedde

Gemeente Vlagtwedde

Gemeente Veendam

Gemeente Pekela

1
Gemeente Bellingwedde
2
Gemeente Vlagtwedde
3
Gemeente Veendam
4
Gemeente Pekela

Contact

Organisatie

Goud Vereg

Projectleider

Ineke Raukema