102.416

Scherm van Ede

Over dit project

Het succesvol invoeren van een super gemakkelijk en veilig digitaal platform voor ouderen, familie, vrienden, organisaties en bedrijven binnen gemeente Ede, dát wil ‘Scherm van Ede’ bereiken.

Doel van het project

Het doel van dit project is dat eind 2017 minimaal 1000 Edese ouderen van 65-plussers aangesloten zijn op het Scherm van Ede, in mei 2018 zijn er dit 1500. De basis van het succes van het scherm is de toegevoegde waarde in het dagelijks leven van ouderen, en de tevredenheid van gebruikers.
Onder gebruikers verstaan we primair de oudere inwoner die zelfstandig thuis woont (met een lichte zorgvraag en behoefte begeleiding) en met een zekere kwetsbaarheid op sociaal en/of fysiek gebied.
De tweede doelgroep bestaat uit mensen om de gebruiker heen. Dit netwerk bestaat uit de volgende schijven:
• Schijf 1: Familieleden/mantelzorg.
• Schijf 2: Vrienden en kennissen.
• Schijf 3: Buren, kerk, vrijwilligers, verenigingen.

We willen het scherm in de toekomst daarnaast ook toegankelijk maken voor contact tussen de oudere gebruiker en professionals van formele organisaties. Hiermee kan een bestaand en voor de oudere bekend communicatiehulpmiddel ook gebruikt blijven. Verandering naar een ander (beeld)bel-systeem of digitaal platform is niet wenselijk.

• Schijf 4 Informele zorg (welzijnsorganisaties)
• Schijf 5 Formele zorg

Hiermee bereiken we een tweede belangrijk doel: door het Scherm van Ede wordt in een vroegtijdig stadium een welzijns- of zorgvraag gesignaleerd in de eerste lijn, en kan hierop snel worden gereageerd. Hiermee wordt formele, en dus dure zorg vermeden. Voor gemeente heeft dit als voordeel dat het beschikbare budget ingezet kan worden voor die burgers die dat het hardste nodig hebben.

Het derde resultaat is dat de verschillende schijven snel, gemakkelijk en betrouwbaar met elkaar kunnen communiceren. Het Scherm van Ede bundelt informatie, voorkomt dubbel werk en zorg voor een goede afstemming.

Looptijd

1 februari 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie

Ede
Nederland

1
Ede
Nederland

Contact

Organisatie

Coöperatie Vereniging Scherm van Ede i.o.

Projectleider

Wil Philipsen

Volg ons