Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Samen in Onderzoek

Over dit project

In dit project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de BOSK wordt een methode ontwikkeld die tot doel heeft de samenwerking tussen onderzoekers en jongeren met een beperking te ondersteunen. Deze methode is bedoeld voor onderzoekers en projectleiders om met jongeren (of ouders, patiënten, naasten) het gesprek aan te gaan over hun (gewenste) rol, én daarop terug te kijken. Daarnaast heeft het tot doel onderzoekers en projectmedewerkers te ondersteunen in het expliciet vormgeven van jongerenparticipatie, zodat dit minder vrijblijvend plaats zal vinden.

Doel van het project

Het ontwikkelen van de participatiematrix van idee naar bruikbare tool, die jongeren faciliteert na te denken over de door henzelf gewenste rol en – terugkijkend – over rol die ze hebben vervuld in een project.

Looptijd

1 december 2016 - 31 oktober 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Projectleider

Marjolijn Ketelaar