Samen Gezond Eten en Bewegen Header

Samen Gezond Eten en Bewegen

Over dit project

Twee achterstandswijken in Rotterdam werken aan verbetering van de sociaal economische situatie van gezinnen met de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB). Vrouwen zijn binnen het gezin meestal bepalend voor wat er gegeten wordt en beïnvloeden zo ook de kinderen. Door deze vrouwen kennis bij te brengen over bewegen en gezonde voeding worden zij ‘ambassadeurs’ voor hun gezinnen en omgeving.

Gefaseerde aanpak
De kracht van het project is de gefaseerde aanpak. SGEB start met lessen, gegeven door betrokken professionals. In fase twee volgt een coachingstraject waarin de vrouwen kennis en vaardigheden leren overdragen binnen de eigen groep. Tenslotte gaan zij lesgeven aan een nieuwe groep deelnemers. Het begeleidende team van professionals en ‘community builders’ ondersteunt de vrouwen bij de obstakels die zij tegenkomen.

Laagste trede participatieladder
Door samenwerking met de Taskforce Tegenprestatie van Kralingen Crooswijk en Bloemhof worden vrouwen bereikt die nauwelijks de deur uitkomen. Doordat zij zich veilig voelen in de groep komen ze uit hun isolement. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. Door middel van een app-groep wisselen ze ideeën, zorgen en gezonde tips uit.

Functie in community
SGEB is samen met deze vrouwen ontwikkeld en later doorontwikkeld zodat de cursus ook in andere wijken kan worden uitgerold. Geprobeerd wordt om te zoeken naar mogelijkheden om vrouwen een grotere functie binnen de opgebouwde community te geven.

Doel van het project

Het doel van het project is het realiseren van een community van vrouwen in twee achterstandswijken in Rotterdam die als ervaringsdeskundigen op het gebied van gezonde voeding en gezond bewegen hun kennis in hun eigen omgeving overdragen. Bekijk hier de Factsheet Samen Gezond Eten en Bewegen.

Looptijd

1 januari 2016 - 30 juni 2019

Projectlocatie

Rotterdam

1
Rotterdam

Contact

Organisatie

Gezonde Leefstijl Company

Projectleider

Meike Los, Marjo van Hal

Volg ons