Programma Meedoen Header

Programma MeeDoen, het gevoel dat ik er weer bij hoor

Over dit project

Het belangrijkste effect van Bakkie en Beppen en de daaruit voortkomende uitjes is de vergrote betrokkenheid en verbinding tussen senioren in de wijk. Doordat senioren elkaar regelmatig zien op de koffie, bij etentjes in de wijk, bewegen in het park en op diverse uitstapjes dichtbij (of juist wat verder weg), zijn ze niet langer ‘vreemden’ voor elkaar. Ze betrekken elkaar bij activiteiten, ze houden elkaar een beetje in de gaten, leven met elkaar mee en geven elkaar soms lichte steun. Wanneer ze elkaar nu op straat tegen komen, groeten ze elkaar of maken ze een praatje. Er vindt ook ‘kruisbestuiving’ plaats; een groeiend aantal bewoners bezoekt ook Bakkie en Beppen in andere complexen dan waar zij zelf wonen. Daarnaast is een positief gevolg van het project dat er een gastvrije houding is naar en interesse is in nieuwe bewoners die deelnemen aan Bakkie en Beppen.

Doel van het project

Een collectief van 8 senior ambassadeurs heeft de organisatie en uitvoering van activiteiten voor senioren op zich genomen. Ze voeren binnen een jaar 80% van het door hen opgestelde MeeDoen programma uit. Niet senioren zijn betrokken bij diverse programma onderdelen. Het lerend vermogen van de senioren is aangesproken. Het collectief van senioren is aan het eind van de programmaperiode eigenaar van MeeDoen en kan aangeven welke faciliterende ondersteuning ze nodig hebben voor de tweede programma periode MeeDoen 2.0.

Looptijd

3 augustus 2015 - 31 augustus 2017

Resultaten

WMO Radar ontwikkelde in Rotterdam een methodiek om senioren te ondersteunen om zelf het sociaal contact met hun buren te versterken en een activiteitenprogramma op te zetten. Klik hier voor de methodiek.

Projectlocatie

Rotterdam
Nederland

1
Rotterdam
Nederland

Contact

Organisatie

WMO Radar

Projectleider

Cindy Vos