Programma Meedoen Header

Programma MeeDoen, het gevoel dat er ik er weer bij hoor

Doel van het project

Een collectief van 8 senior ambassadeurs heeft de organisatie en uitvoering van activiteiten voor senioren op zich genomen. Ze voeren binnen een jaar 80% van het door hen opgestelde MeeDoen programma uit. Niet senioren zijn betrokken bij diverse programma onderdelen. Het lerend vermogen van de senioren is aangesproken. Het collectief van senioren is aan het eind van de programmaperiode eigenaar van MeeDoen en kan aangeven welke faciliterende ondersteuning ze nodig hebben voor de tweede programma periode MeeDoen 2.0.

Over dit project

Met senioren was een programma gestart om activiteiten voor hen te faciliteren of organiseren, dit idee is in overleg en samenwerking met een collectief van senior ambassadeurs omgevormd tot een project waarbij de senioren zelf hun activiteiten leren organiseren en uitvoeren; zij worden eigenaar van het programma MeeDoen.
We vernieuwen en versterken hiermee een bestaand idee. I.p.v. organiseren voor wordt het organiseren door. Van meet af aan zullen de senioren uit het collectief aan zet zijn. Vitale en ambitieuze senioren nemen de lead. Zij worden naar het eigenaarschap geleid door specifieke begeleidende inzet van een krachtcoach van Radar WMO. We werken daarnaast samen met het Wijkpastoraat uit het Oude Westen en het gezondheidscentrum St. Mariastraat.

Looptijd

3 augustus 2015 - 31 augustus 2017

Resultaten

WMO Radar ontwikkelde in Rotterdam een methodiek om senioren te ondersteunen om zelf het sociaal contact met hun buren te versterken en een activiteitenprogramma op te zetten. Klik hier voor de methodiek.

Projectlocatie

Rotterdam
Nederland

1
Rotterdam
Nederland

Contact

Organisatie

WMO Radar

Projectleider

Cindy Vos