Plezierige Activiteiten Header

Plezierige Activiteiten

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een effectieve methode om plezierige activiteiten door alleenstaande ouderen die thuis wonen, te doen toenemen. De oudere behoudt bij deze Plezierige Activiteitenmethode de regie, geeft een aangename invulling aan zijn leven en draagt zo mogelijk zelf ook bij aan het realiseren van activiteiten van andere ouderen (wederkerigheid).

Over dit project

Dit project richt zich op het doorontwikkelen van de Plezierige Activiteitenmethode die mensen verleidt tot laagdrempelige activiteiten die men prettig en zinvol vindt. De mogelijke Plezierige Activiteiten (gericht op bijvoorbeeld beweging, muziek luisteren, ontspanning, de krant lezen en samen koken) worden gepresenteerd op kaarten in een box met een afbeelding van de activiteit en aanduiding van de mate van lichamelijke inspanning en tijd. De verzorgende/verpleegkundige, vrijwilliger of naaste bespreekt, met behulp van deze kaarten, in een ‘foto-interview’ met de oudere welke activiteit voor hem/haar plezierig en mogelijk is en op welke wijze de oudere deze activiteit zou kunnen doen.

De Plezierige Activiteitenmethode, zoals deze nu wordt toegepast in het verpleeghuis voor bewoners met depressie en dementie, zal opnieuw beoordeeld worden voor gebruik in de thuissituatie, samen met ouderen. Daarbij zullen activiteiten toegevoegd worden die een beroep doen op wederkerigheid zodat de oudere zelf iets kan betekenen voor een ander. Die ander kan een andere oudere zijn die ook behoefte heeft aan een plezierige activiteit (samen iets doen), maar het kan ook iets nuttigs zijn voor een ander (koken of een computerprobleem oplossen) of een activiteit die ten goede komt aan jongeren (gezelschap houden van een kind).
Tenslotte zullen de plezierige activiteiten worden gedigitaliseerd, zodat zij makkelijk bereikbaar worden.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 juli 2017

Projectlocatie

Nijmegen, Nederland

1
Nijmegen, Nederland

Contact

Organisatie

HAN Sport en Bewegen

Projectleider

Sanne Gielen