Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Participatie in perspectief

Over dit project

Jongeren met cerebrale parese kunnen vaak onvoldoende participeren op school en bij sport, en bovendien is de zorg vaak onvoldoende gespitst op participatie. Jongeren met cerebrale parese zijn echter nog zelden gevraagd naar hun eigen ervaringen op deze participatiegebieden en ze zijn tevens nog zelden gevraagd naar wat er in hun ogen beter kan. Het is een unieke kans om de eigen ervaringsverhalen (kwalitatieve data) in één project te combineren met ontwikkelingsmodellen (kwantitatieve data). Zo’n combinatie zal rijke informatie opleveren – er zijn immers meerdere perspectieven aanwezig – waardoor evenwichtige aanbevelingen over participatie kunnen worden geformuleerd. De aanbevelingen zullen zich richten op jongeren met cerebrale parese, hun ouders, begeleiders op school en in sport, zorgverleners en beleidsmakers. Uiteindelijk zal een selectie van aanbevelingen met de jongeren zelf worden uitgewerkt in toepassingen voor jongeren zelf, scholen en ambulant begeleiders, sportverenigingen, revalidatie en zorgverleners. Dit project is een landelijke samenwerking van jongeren zelf, onderzoekers, zorgverleners en beleidsmakers, en sluit nauw aanbij CP-Net (www.CP-Net.nl); een kennisnetwerk voor verbetering van zorg voor cerebrale parese.

Doel van het project

Hoofddoel is om jongeren met CP zelf bij te laten dragen aan kennis over hun participatie op school, bij sport en in zorg. In een combinatie van ervaringskennis met ontwikkelingsmodellen zullen, samen met de jongeren en andere betrokkenen, aanbevelingen worden geformuleerd

Looptijd

1 april 2015 - 1 maart 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact