shutterstock_27256336

Ouderdom komt met vragen

Over dit project

Het project ‘Ouderdom komt met vragen’ beoogt sociaal isolement van migrantenouderen tegen te gaan, hun zelfredzaamheid te vergroten en ondersteuning te bieden bij zingeving en levensvragen. SPIOR zet daarvoor de bewezen effectieve MOTTO methodiek in: ouderen worden gekoppeld aan getrainde vrijwilligers die affiniteit hebben met hun religieuze en culturele identiteit. Zij gaan wekelijks bij de ouderen op bezoek. De aanwezigheid van de vrijwilliger en het wekelijkse gesprek doorbreken het sociale isolement. De vrijwilliger biedt de oudere ondersteuning bij levensvragen en bij praktische zaken zoals het vinden van de juiste zorg of financiële problemen. Hiernaast worden voor een bredere groep ouderen informatiebijeenkomsten georganiseerd over diverse thema’s die relevant zijn voor hun participatie in de samenleving.

Doel van het project

Met het project ‘Ouderdom komt met vragen’ beoogt SPIOR:
– migrantenouderen te ondersteunen bij zingeving en levensvragen
– daarmee vaardigheden ter zelfredzaamheid te vergroten bij deze ouderen
– het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen mede mogelijk te maken
– sociaal isolement en eenzaamheid onder deze groep ouderen tegen te gaan
– vrijwillige inzet te bevorderen alsmede de afstemming tussen vrijwillige inzet en professionele ondersteuning in de zorg voor ouderen
– het contact tussen generaties te bevorderen

Looptijd

1 oktober 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocatie

Rotterdam-Rijnmond

1
Rotterdam-Rijnmond

Contact

Volg ons