Oud Geleerd Jong Gedaan Header

Oud Geleerd Jong Gedaan

Doel van het project

Het doel van dit project is senioren cognitief uitdagen door ze colleges te laten volgen van studenten

Over dit project

Het project van Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan richt zich op het (intellectuele) welzijn van senioren in verzorgingstehuizen, buurtcentra of andere plaatsen waar senioren gemakkelijk kunnen samenkomen. Door het aanbieden van colleges in de leefomgeving krijgt iedereen de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen en actief plezier te beleven in de eigen interessegebieden. Stichting OGJG richt zich op senioren die nog lang niet uitgeleerd zijn en het leuk vinden oude interesses op te pakken of nieuwe te ontdekken.

De colleges worden ontwikkeld en gegeven door enthousiaste studenten die de stof goed beheersen. Door hen deze mogelijkheid te bieden, kan eenvoudig een brug worden geslagen tussen
studenten en ouderen: de interesses worden bij elkaar gebracht.

De focus van de colleges ligt op de interactie tussen de student-docent en senioren. Uit ervaring is gebleken dat de grootste voldoening wordt gehaald uit de uitwisseling van kennis. De interactie
wordt gecreëerd door prikkelende vraagstellingen, aanmoedigingen en uitnodigingen vanuit de student-docent.

De colleges worden in een reeks van vier aangeboden en duren een uur. Thema’s waaruit gekozen kan worden: psychologie, filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en taalontwikkeling. De lesstof is toegankelijk voor alle niveaus.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 december 2017

Activiteiten

Naam activiteit: Collegereeksen
– Wanneer: Het hele jaar door.
– Voor wie: Voor senioren die nog lang niet uitgeleerd zijn.

Projectlocaties

Noord-Holland
Nederland

Zuid-Holland
Nederland

Utrecht
Nederland

Noord-Brabant
Nederland

Flevoland
Nederland

1
Noord-Holland
Nederland
2
Zuid-Holland
Nederland
3
Utrecht
Nederland
4
Noord-Brabant
Nederland
5
Flevoland
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Projectleider

Ilse Nieuwland