Kinderen spelen buiten met verf.

Leeftijdscategorie jongeren: 0-18 jaar

Op weg naar integrale zorg en ondersteuning

Over dit project

De zorg en ondersteuning aan kinderen met een psychische of lichamelijke chronische aandoening is vaak nog onvoldoende integraal georganiseerd. Hierdoor worden ouders (over) belast met het coördineren van alle zorg. In dit project ontwikkelen Vilans en het NJi in nauwe samenwerking met ouders en professionals een tool voor de organisatie van zorg aan kinderen met een chronische aandoening. Specialisten in het ziekenhuis en de GGZ en professionals in wijk- en schoolteams kunnen de tool gebruiken voor het gezamenlijk realiseren van integrale zorg en ondersteuning. De tool wordt als proef geïmplementeerd in drie regio’s in het land.

Doel van het project

1. Professionals vanuit het perspectief van kinderen met een chronische aandoening en hun ouders betrekken bij de vraagstukken en op te lossen knelpunten in de zorg en ondersteuning in de eigen omgeving;
2. Professionals toerusten in samenwerking voor het realiseren van integrale zorg en ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening in de eigen omgeving.

Looptijd

1 april 2017 - 30 september 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact