Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners met kanker Header

Leeftijdscategorie jongeren: 12-25 jaar

Ontwikkelingsgerichte zorg voor tieners met kanker

Over dit project

Dit project omvat het realiseren van een programma dat kinderen met kanker in de leeftijd van 12-18 jaar zal stimuleren om de reguliere stappen, behorend bij hun leeftijd, in hun ontwikkeling te zetten. Het beoogd resultaat is een programma van ontwikkelingsgerichte zorg voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar. Een ruimte in het Prinses Maxima Centrum voor ontwikkeling en afleiding voor kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Doel van het project

Eén van de uitgangspunten van het Prinses Máxima Centrum is ontwikkelingsgerichte zorg: kind en gezin staan centraal, evenals het streven om de normale ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, ondanks hun levensbedreigende ziekte en de ingrijpende behandeling die ze moeten ondergaan. Hierbij wordt rekening gehouden met het fysiek, cognitief, emotioneel-psychisch, sociaal-maatschappelijk en spiritueel functioneren. Ontwikkelingsgerichte zorg wordt binnen het Prinses Máxima Centrum nagestreefd in zowel de bouw van het ziekenhuis als in de zorg. In dit project staat het realiseren van een aanbod op dit gebied voor tieners centraal.

Uitwerking vindt niet alleen plaats in het handelen maar wordt ook verwerkt in de bouw en inrichting van het ziekenhuis. Er wordt gestreefd naar een omgeving waarin voorzien wordt in de behoeften van de jongeren en hun ouders, zodat zij zo goed mogelijk behandeld kunnen worden en er voldoende mogelijkheid is om op alle gebieden hun leven voort te zetten.

Looptijd

1 oktober 2015 - 1 maart 2019

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons