Ons Raadhuis Header

Ons Raadhuis

Doel van het project

“Ons Raadhuis wil” activiteiten aan ouderen met beperkingen aanbieden waardoor zij langer thuis kunnen blijven met minder functionele achteruitgang, minder eenzaamheid en minder overbelasting van de mantelzorger.

Over dit project

Het creëren van een centrum waar een open en actieve sfeer hangt en waar ouderen met beperkingen vrijblijvend mogen binnenlopen en aan diverse activiteiten kunnen meedoen die samen een dag kunnen duren, gegeven door mensen uit welzijnshoek, lokale ondernemers, vrijwilligers en professionele hulpverleners, dit alles onder begeleiding van een professional samen met vrijwilligers. Door de aanwezigheid van een coördinator worden de deelnemers verleid een dag(deel) te blijven, is er zicht op het welzijn van de individuele deelnemer, kunnen diverse activiteiten die tegelijk plaatsvinden op elkaar worden afgestemd,en kunnen mantelzorgers van informatie worden voorzien en ontlast.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 december 2017

Activiteiten

De activiteiten die geboden worden zijn zeer divers en variëren van muziek, dans, schaken, schilderen, koken en bakken, een studieclub, een koor, tuinwerkzaamheden, voorlezen tot gym, wandelen en beeldhouwen. Ook worden alle bezoekers gestimuleerd ook vrijwillige taken op te pakken.

Projectlocatie

Velp
Nederland

1
Velp
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Het Raadhuis

Projectleider

Ester Bertholet