Online meedoen in de buurt Header

Online meedoen in de buurt

Over dit project

Stichting BuurtWelzijn heeft dankzij het project Online Meedoen in de Buurt op een aantal vlakken belangrijk resultaat behaald. Zo hebben wij een groter aanbod van fysieke middelen kunnen ontwikkelen, waardoor wij een goede combinatie kunnen bieden van fysieke en digitale producten. Juist door deze combinatie hebben wij ervaren dat de doelgroep beter betrokken kan worden binnen het sociale buurtnetwerk.

In alle pilotlocaties hebbn wij duurzaam resultaat geboekt. Dit is te concluderen uit het feit dat vrijwel al onze acties doorlopen tot na de deadline van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis. Juist door dit duurzame resultaat kunnen wij in de toekomst nog meer bieden voor de doelgroep in het kader van ondersteuning en belangrijke diensten en activiteiten zichtbaar maken in eigen buurt, waardoor het sociale netwerk van deze doelgroep groeien. Continuïteit en vertrouwen in het product zijn belangrijk voor de doelgroep. Daarom zijn wij ontzettend trots dat wij binnen alle pilotlocaties een duurzaam resultaat kunnen neerzetten.

Doel van het project

Het doel van de verschillende pilots is om te kijken of het platform van stichting BuurtWelzijn voldoende is aangepast aan de doelgroep. Daarnaast wordt een methodiek uitgewerkt en aangescherpt om zowel ouderen die digitaal vaardig zijn als ouderen die niet over digitale middelen beschikken te betrekken.

Looptijd

1 oktober 2016 - 1 december 2017

Resultaten

Stichting Buurtwelzijn heeft een online platform ingezet om zelfstandig wonende ouderen meer te laten participeren. Zij schreven een adviesrapport over hoe 65+ers te betrekken bij online platforms.

Projectlocatie

Utrecht
Nederland

1
Utrecht
Nederland

Contact

Organisatie

Stichting BuurtWelzijn

Projectleider

Marit Oude Engberink

Volg ons