verwij

Onderzoeksproject: ‘Een actueel perspectief op leven met een chronische aandoening’

Over dit project

Over dit project

Zeker 700.000 jongeren in Nederland groeien op met een chronische aandoening. Zij hebben – in meer of mindere mate – te maken met intensieve zorg of begeleiding. Dit maakt dat zij niet altijd aan de samenleving mee kunnen doen zoals zij zouden willen. Om de kansen voor deze jongeren te vergroten en het verschil in maatschappelijk perspectief tussen deze jongeren en hun gezonde leeftijdgenoten te verkleinen is actuele kennis van belang. Actuele kennis biedt voeding voor politieke en maatschappelijke agendering en geeft richting aan beleid. Ook levert het concrete aangrijpingspunten op om de maatschappelijke participatie van jongeren met een chronische aandoening te bevorderen.

In veel onderzoek naar jongeren met chronische aandoeningen hebben jongeren de rol van onderzoeksobject of informatieverstrekker. In dit onderzoek werken wij structureel met de jongeren samen. Zo krijgen wij in beeld wat er voor jongeren met een chronische aandoening daadwerkelijk toe doet. De actuele kennis en inzichten leveren zo niet alleen input voor beleidsontwikkeling, maar bieden ook handvatten aan ervaringsdeskundige jongeren zelf om over hun maatschappelijk perspectief in gesprek te gaan.

Doel van het project

In dit onderzoeksproject richten we ons op de groep jongeren van 0 t/m 25 jaar met chronische aandoeningen in Nederland. We beschrijven de (actuele) omvang en samenstelling van deze groep en werken toe aan het vergroten van inzicht in de maatschappelijke impact van leven met chronische aandoeningen voor deze jongeren in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder chronische aandoeningen. Op basis van de verkregen inzichten komen we, in samenwerking met jongeren en beleidsmakers, tot beleidsaanbevelingen- en voorstellen.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons