Jongeren

Onderzoek naar de Class: jongeren met hersenletsel op weg naar werk

Doel van het project

De Class is een project voor jongeren die schade aan hun hersenen kregen door bijvoorbeeld een hersenbloeding of (verkeers)ongeluk. Het doel van het project is om deze jongeren nieuwe energie te geven en om ze te helpen een geschikte studie of baan te vinden.

Het Nivel onderzoekt wat goed gaat en wat beter kan in de Class. Ook bekijken we of de Class geschikt is voor jongeren die last hebben van andere ziekten of aandoeningen die niet meer te genezen zijn. Hierbij is aandacht voor de voorwaarden van gemeenten en het UWV om het project te gebruiken. In het onderzoek vragen we om de meningen van jongeren en hun familie, het projectteam van de Class en medewerkers van gemeenten en het UWV. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de Class te verbeteren. Daarnaast geven we tips over hoe het project ook jongeren met andere ziekten of aandoeningen kan helpen.

Over dit project

De Class is een programma van de Edwin van der Sar Foundation met als primair doel jongeren met hersenletsel te helpen werk te vinden. Het programma bestaat uit gezamenlijke bijeenkomsten met circa twintig deelnemers waarin training en opleiding plaatsvinden gericht op kennis en vaardigheden die nodig zijn om te solliciteren. Verder krijgen jongeren een jobcoach toegewezen, zijn er meet en greets met werkgevers en worden er stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en zo mogelijk banen geboden. Na vijf edities van de Class vond de organisatie het tijd om de balans op te maken. Het Nivel deed in opdracht van het FNO programma Zorg én Perspectief onderzoek naar de inhoudelijke werkzaamheid van het programma en naar sterke en mogelijk zwakke punten van deze aanpak en naar de positie van het programma in het werkveld en de financiering. In april verschijnt het eindrapport.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons