102.518

OldStars – meer met migrantenouderen

Over dit project

Ouderen die door fysieke, sociale of andere redenen weinig lichamelijk actief zijn, lopen meer kans op gezondheidsproblemen en komen sneller in een sociaal isolement terecht dan ouderen die veel bewegen. Bij migrantenouderen blijkt deze problematiek sterker te spelen dan bij autochtone ouderen. Voetbal wordt ingezet als middel om 60-plussers in beweging te brengen en ze met elkaar in contact te laten komen. Deelnemers van OldStars voetballen volgens het ‘walking football’ principe, waarbij er niet mag worden gerend, dit om blessures te helpen voorkomen. Er zijn nog enkele andere regels: er wordt op een klein veld gespeeld, zes tegen zes en zonder keeper. Het sociale component van voetbal speelt met name bij deze doelgroep een belangrijke rol. De OldStars-aanpak levert deelnemende senioren meer vitaliteit, een zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal netwerk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwilliger. Deze positieve punten zullen ook van toepassing zijn op OldStars met een migratieachtergrond.

Doel van het project

In 2017 en 2018 wil het Nationaal Ouderenfonds in de G4 starten met 4 clubs per plaats (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Met deze 16 clubs kunnen naar verwachting honderden migrantenouderen bereikt en geactiveerd worden (gemiddeld 20 deelnemers per club).

Daarnaast zullen we bij 10 andere clubs, verspreid over het land, OldStars voor migranten introduceren. Ook bij deze clubs zal gekeken worden naar clubs met een groot aantal leden met een migratieachtergrond.
Na afloop van het project zijn er:
* 26 clubs met overwegend migrantenouderen in het OldStars team;
* Totaal minimaal 520 migrantenouderen bereikt;
* Een factsheet, ontwikkeld op basis van ervaringen, waarin beschreven wordt welke wijze van werving voor OldStars het beste werkt bij migrantenouderen en welke veranderingen of aanpassingen aan OldStars nodig zijn voor de specifieke behoeften van migrantenouderen.

Door de uitrol van OldStars naar tenminste 26 amateurclubs en het betrekken van ruim 500 ouderen zullen deze ouderen fitter en vitaler worden, veel nieuwe contacten opdoen en handvatten krijgen om meer en beter te kunnen participeren in de maatschappij. We bieden een fittest aan waarmee we de impact van OldStars op het leven van de deelnemers meten. Ook doen we een enquête naar de beleving van sociale contacten.
De uitkomsten van eerdere enquêtes en fittesten zijn maatgevend voor de beoogde resultaten van dit project. De lat ligt daarmee behoorlijk hoog, gegeven de uitkomsten tot nu toe:
*Toename van fitheid: 50 – 60% van de deelnemers (gemeten d.m.v. fittest en mening van deelnemers bij afrondende enquête);
* Waardering voor het sociale programma: 80% van de deelnemers geeft een 8 of hoger;
* Voornemen om bij OldStars actief te blijven: 90% van de deelnemers.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Projectleider

Johan Annema

Volg ons