Noaberkracht 2.0 Header

Naoberkracht 2.0

Over dit project

In Witteveen, een dorp met weinig voorzieningen en een sterk veranderende bevolkingssamenstelling (meer oud, minder jong), stimuleren dat er een leefbaar (thuis en dorps) milieu wordt ontwikkeld DOOR en VOOR ouderen. Centraal staat het inzetten van de eigen- en de dorpskracht, het vergroten van de zelfredzaamheid door het bevorderen van de samenredzaamheid.

Doel van het project

Met dit project willen we de levenskwaliteit van Witteveense ouderen verhogen, doordat ze zelf meer actief de regie op hun (toekomstige) situatie nemen en blijven houden.

Looptijd

1 oktober 2016 - 1 april 2018

Projectlocatie

Witteveen
Nederland

1
Witteveen
Nederland

Contact

Organisatie

DorpsbelangWiteveen

Projectleider

Roos Glastra