Nieuwe wegen naar gezond leven Header

Nieuwe wegen naar gezond leven

Over dit project

Almere-Poort is een wijk in opbouw met (nog) weinig sociale netwerken, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor eenoudergezinnen. Voor deze doelgroep worden activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting. Vanuit dat vertrekpunt wordt ook aan andere doelen gewerkt met als uiteindelijk doel het stimuleren van een gezonde leefstijl en het verbeteren van de ervaren gezondheid.

De eenoudergezinnen kunnen zich aansluiten bij het platform Meet the Parents. Zo bouwen zij een netwerk op, wisselen ervaringen uit en hebben ruimte om te ontspannen. De activiteiten sluiten aan op de behoeften, noden, wensen en mogelijkheden van de eenoudergezinnen. Zelf zijn zij intensief betrokken bij de uitvoering van de activiteiten. Dit geeft hen het gevoel dat ze meer kunnen dan ze dachten.

De kracht van het project is dan ook co-creatie. Als er ruimte is ontstaan bij de eenoudergezinnen worden activiteiten uitgebreid naar de thema’s financiën, opvoeding, gezondheid en de sociale en fysieke omgeving. Wijkprofessionals ondersteunen waar nodig bij het aanhaken bij wijkorganisaties, het regelen van ruimte en oplossingen vinden voor kinderopvang tijdens activiteiten.

Een mooi voorbeeld is het uitje op Moederdag naar een pannenkoekenhuis in Zeewolde. Terwijl de moeders druk met elkaar in gesprek waren, speelden de kinderen onder toezicht. Dit zorgde voor een ontspannen sfeer en maakte een goed gesprek mogelijk. Om een grotere doelgroep te bereiken en contacten te bestendigen worden regelmatig kleine evenementen georganiseerd en zijn er wekelijkse diverse kleinere activiteiten met een meer structureel karakter.

Doel van het project

Doel van het project is om, in co-creatie met gezinnen, de gezondheid, fysieke en sociale omgeving, opvoeding en financiën van kwetsbare (eenouder) gezinnen in Almere Poort verbeteren.

Lees het interview met deelneemster Gabriella.

En het interview met opbouwwerker Silvia.

Looptijd

1 juli 2016 - 31 december 2019

Projectlocatie

Almere Poort

1
Almere Poort

Contact

Organisatie

Stichting De Schoor

Projectleider

Myrthe Tienstra

Volg ons