ExpertForum

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

NDT 2017 Iedereen Perspectief op Werk

Over dit project

De Nationale DenkTank (NDT) werkt jaarlijks met een team van ongeveer 20 academici gedurende vier maanden aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk vraagstuk. Het team werkt samen met deelnemers uit het veld en kan daarbij rekenen op de input van experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. De NDT 2017 wil ditmaal antwoord geven op de vraag hoe we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo kunnen stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Met FNO als themapartner maken jongeren met een chronische aandoening specifiek onderdeel uit van de scope van NDT 2017.

Doel van het project

Iedereen perspectief op werk’ is het thema waar de Nationale DenkTank in 2017 mee aan de slag gaat. Dit thema vraagt om kritisch onderzoek, keuzes, discussies en slimme oplossingen voor onze veranderende arbeidsmarkt. Met als centrale hoofdvraag: ‘Hoe kunnen we de kansen die de arbeidsmarkt van de toekomst biedt zo stimuleren en benutten dat iedereen in Nederland perspectief heeft op werk en een bijdrage kan leveren aan onze samenleving?’

Looptijd

1 mei 2017 - 1 december 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact