11-jan-MoM-Muziektherapie-dementie

Miracles of Music

Doel van het project

Miracles of Music heeft als doel ouderen met dementie en hun kwetsbare (en vaak eenzame) mantelzorgers op laagdrempelige wijze handvatten te bieden om zelf thuis actief aan de slag te gaan met het gestructureerd inzetten van muziek tijdens momenten van zorg en aandacht. Door de inzet van muziek worden positieve (gedrags)veranderingen gerealiseerd, kunnen cliënten en hun naasten meer welbevinden ervaren, meer sociaal gaan participeren en meer regie leren voeren over zijn of haar eigen leven.

Over dit project

Met Miracles of Music bieden wij ouderen met dementie en hun kwetsbare naasten de mogelijkheid om de wonderbaarlijke kracht van muziek en muziektherapie te ervaren. Ook leren we hen deze zelf in te zetten tijdens momenten van zorg en aandacht. De inzet van muziek en muziektherapie is een veelbelovende, patiëntvriendelijke en waardevolle aanvulling op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod, met aandacht voor de persoonlijke voorkeuren en de nog bestaande capaciteiten van mensen met dementie. Hoewel er al steeds meer erkenning is voor het belang en de meerwaarde van muziekinterventies in de zorg is hier echter nog geen of weinig toegang tot. In Miracles of Music ontdekt men tijdens inspirerende muzikale meetings de kracht van muziek en -therapie. Ontmoeting, muziekbeleving, kennis en participatie gaan hand in hand. Door de inzet van muziek worden positieve (gedrags)veranderingen gerealiseerd waardoor de aanwezige cliënt en mantelzorger meer welbevinden kan ervaren, meer sociaal kan gaan participeren en/of meer regie leert te voeren over zijn of haar eigen leven.

 

Looptijd

1 januari 2019 - 31 december 2020

Projectlocatie

Amstelveen
Amsterdam
Almere
Utrecht en Rotterdam

1
Amstelveen
Amsterdam
Almere
Utrecht en Rotterdam

Contact

Organisatie

Happy Motion

Projectleider

Anna-Eva Prick

Volg ons