Mariahoeve in beweging Header

Mariahoeve in beweging

Doel van het project

Alleenstaande ouderen in bewegen laten komen en zelf duurzame activiteiten laten ontwikkelen is het doel van dit project. We bevorderen eigen kracht, participatie en sociale redzaamheid van alleenstaande 65+ers in Mariahoeve.

Over dit project

Mariahoeve in Beweging is de naam van het project waarmee Axxicom, de ANBO en Mariahoevewerkt, minimaal 100 alleenstaande ouderen in de wijk Mariahoeve in beweging gaat brengen. Deze organisaties zijn slechts de kartrekkers; het eigenaarschap van het project komt volledig in handen van wijkbewoners te liggen. Ouderen met elkaar in contact brengen om activiteiten te ontwikkelen, of samen gebruik te maken van de activiteiten die er al zijn, dat is het doel.

Het project “Mariahoeve in Beweging” wil aan 65+ers in de wijk een platform bieden voor het organiseren van activiteiten die de lichamelijke en geestelijke vitaliteit van ouderen bevordert. Het gaat daarbij om activiteiten die door henzelf zijn bedacht en nauw aansluiten bij hun eigen behoefte. In het project wordt er ook naar gestreefd, dat ouderen zelf deze activiteiten organiseren en op deze manier maatschappelijk actief zijn.
Het project is een initiatief van de ANBO, Axxicom en Mariahoeve Werkt! De inzet is tot 10 activiteitenprogramma’s te komen, die door ouderen zelf worden geleid. De programma’s dragen bij aan meer veerkracht, gezondheid en het vermogen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Looptijd

13 september 2016 - 31 juli 2017

Activiteiten

De wijk in: bekendheid geven aan project in oktober, doel is werven ouderen die mee willen doen.

Thuishulp van axxicom stimuleert ouderen, waarbij zij hulp bij huishouden leveren, om mee te doen.

  • 51dd08df3f0ebc0e647cc953d15c3d04-00526f3f

Projectlocatie

Mariahoeve
Den Haag
Nederland

1
Mariahoeve
Den Haag
Nederland

Contact

Volg ons