Leergang Jongerenbelang in Beweging

Over dit project

De leergang is gericht op jongeren van ± 18–25 jaar die hun belang effectief op de kaart willen zetten, zoals jongeren die zitting (willen) hebben in jongerenpanels, adviesraden (bijvoorbeeld voor de Wmo), raden van toezicht in zorg en welzijn, gemeente- of jeugdraden en belangenorganisaties. Een gedegen programma helpt jongeren op weg om hun belangen te behartigen. Het totale traject duurt per leergang ongeveer een half jaar. In de leergang laten deskundigen de deelnemers kennismaken met een breed scala aan onderwerpen. Deze variëren van een inleiding in de politiek en belangenbehartiging tot strategievorming en gespreks- en presentatietechnieken. De deelnemers krijgen persoonlijke begeleiding van een coach.

Flyer voor organisaties
Flyer voor jongeren

Doel van het project

De leergang Jongerenbelang in Beweging helpt jongeren op weg om hun belangen te behartigen

Looptijd

1 september 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

PA-Academie

Projectleider

Marielle van Oort