FOTO LATER VOOR LATER

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

LATER voor LATER symposium

Over dit project

Dit symposium is gericht op survivors van kinderkanker en hun naasten, ten behoeve van overdracht van kennis over mogelijke langetermijneffecten na kinderkanker, het geven van praktische informatie en de mogelijkheid tot contactlegging tussen survivors onderling en survivors met professionals.

Doel van het project

Het LATER voor LATER symposium is een initiatief van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), specifiek de landelijke taakgroep SKION LATER (langetermijneffecten na kinderkanker) en de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK). SKION LATER zet zich in voor optimale patiëntenzorg, coördinatie van wetenschappelijk onderzoek en betere voorlichting voor overlevenden (hierna genoemd “survivors”) van kinderkanker. Dit symposium is gericht op de doelgroep survivors van kinderkanker en hun naasten, ten behoeve van overdracht van kennis over mogelijke langetermijneffecten na kinderkanker, het geven van praktische informatie en de mogelijkheid tot contactlegging tussen survivors onderling en survivors met professionals.

Looptijd

31 oktober 2015 - 30 november 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Kinderoncologie Nederland

Projectleider

Nynke Hollema