Laaggeletterdheid is van gewicht de huisarts helpt Header

Laaggeletterdheid is van gewicht: de huisarts helpt

Over dit project

In dit project ondersteunen huisartsen laaggeletterden met overgewicht uit kwetsbare gezinnen. Vilans en Pharos helpen de huisartsen bij het herkennen van laaggeletterdheid, het vinden van passende communicatie(tools) en geschikte leefstijlinterventies voor bewegen en afvallen.

Integrale aanpak
De doelgroep kenmerkt zich door specifieke problemen die een goede leefstijl in de weg kunnen staan. Vilans gaat met de zorgverleners en laaggeletterden per huisartsenpraktijk op zoek naar deze belemmeringen. Soms is er onduidelijkheid over de activiteiten die worden aangeboden, zijn de kosten te hoog of zoeken mensen iemand om samen mee te bewegen of te leren koken.
Afhankelijk van wat uit de gesprekken komt, worden per praktijk interventies gekozen. De integrale aanpak kan zich richten op: schuldhulpverlening, passende en toegankelijke leefstijlinterventies creëren en het versterken van het sociale netwerk.

Ervaringsdeskundige
In elk gezondheidscentrum doen drie patiënten mee met het project. Alle afgesproken stappen worden getoetst bij de laaggeletterden. Een ervaringsdeskundige is co-trainer en zorgverleners doen oefeningen/rollenspellen met deze persoon. Deze ervaringsdeskundige en enkele laaggeletterde cliënten zijn bij het volledige traject betrokken: bij de aanpak, de voorbereiding van interviews die door studenten worden afgenomen, het trainen van deze studenten en het onderzoek.

Hoog op de agenda
Nog niet eerder is voor deze doelgroep zo gericht samengewerkt door zorgverleners. Het betreft een moeilijke groep die eerder niet goed in beeld was. Laaggeletterdheid staat daardoor op de agenda van zorgverleners.

Doel van het project

Samen met drie huisartspraktijken en hun belangrijkste samenwerkingspartners ontwikkelt Vilans voor elke praktijk een integrale aanpak om te komen tot meer zelfmanagementvaardigheden, een toename in bewegen, afname van gewicht en betere ervaren gezondheid bij laaggeletterde volwassenen met overgewicht.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 april 2019

Projectlocaties

Utrecht

Kerkrade

Arnhem

1
Utrecht
2
Kerkrade
3
Arnhem

Contact

Volg ons