BD Bersama 17 sept 2016

Kwartiermaken, een burgerinitiatief in progress

Over dit project

Vanwege de afbouw van het verzorgingshuis-en dagbestedingsaanbod van Rumah Kita ( specifiek bedoeld voor Indische en Molukse ouderen) in Wageningen,
is in 2015 een breed burgerinitiatief ontstaan in Arnhem dat nu zijn vorm heeft gekregen in de stichting BangsaDunia, senang oud worden aan de Rijn (verder te noemen BangsaDunia).

BangsaDunia is er om met name de 1e generatie Indisch en Molukse ouderen vanaf 65 jaar het mogelijk te maken om zo lang mogelijk vitaal, zelfstandig en tevreden te laten leven, mobieler in de buurt te laten zijn en
voldoende sociale contacten te laten hebben om van betekenis te zijn en mee te doen in de samenleving. Kortom, senang oud worden aan de Rijn.
Met dit project ‘Kwartiermaken’ beoogt BangsaDunia het volgende.
Het realiseren van een herkenbaar en vertrouwde cultuurspecifieke gemeenschap/community in het dagelijks leven van de 1e generatie Indisch en Molukse ouderen. Een community van niet alleen 1e, maar ook 2e en 3e generatie
mensen en allen die affiniteit hebben met de Indisch en Molukse cultuur. Voor deze groep ouderen is
het belangrijk dat iedere vorm van hulp en zorg aansluit op de communicatie die hen aanspreekt en op
hun wensen, mogelijkheden en gewoonten. We streven ernaar die hulp en zorg vanuit de 2e en 3e generatie te bieden.

Doel van het project

Dit project heeft drie doelen:
1. het uitvoeren van de zeventien benoemde deelprojecten met de daarbij horende resultaten
2. BangsaDunia een levende community maken
3. het 2 jaar jonge burgerinitiatief BangsaDunia ontwikkelen naar een volgend schaalniveau en dat jet een vanzelfsprekende samenwerkingspartner in Arnhem wordt.

Looptijd

1 september 2017 - 30 november 2018

Projectlocatie

Arnhem Zuid

1
Arnhem Zuid

Contact

Organisatie

Stichting BangsaDunia

Projectleider

Pede Saya