Kunstcafé 55+_Fotografiënne_3734

Kunstcafé 55+. Verspreiding over de stad

Doel van het project

Het format Kunstcafé 55+ biedt de (oudere) vrijwilligers een duidelijke houvast als manier om middels een goede begeleiding vanuit het Kunstbedrijf bij de organisatie en planvorming te worden betrokken. Zij vormen samen de Klankbordgroep en zijn een team met de projectleider, waardoor de sociale cohesie wordt bevorderd.
Zo voldoen wij aan de behoefte die hieraan ten grondslag ligt: de maatschappelijke relevantie, het “erbij horen”. Zij worden aangesproken op hun talenten en kwaliteiten.

De activering die middels het Kunstcafé bij (beperkt) vitale ouderen wordt bereikt bevordert :
Gezondheid en welzijn: een maandelijks doel om de deur voor uit te gaan, met de prikkel hier “iets mee te doen”(museumbezoek, excursie, concert, workshop)
Alertheid : Er valt iets te beleven, “je neemt er iets van mee”,
Activering: Door korte workshops worden vaardigheden aangeboord
Sociale cohesie: in een ontspannen café setting staat ontmoeting centraal
Zingeving: Kunst verbindt, verleidt, prikkelt, stimuleert de zintuigen, kunst beleven =genieten
(Her)ontdekken talenten: door de(hernieuwde) kennismaking tijdens het Kunstcafé wordt (oude) liefdes nieuw leven ingeblazen.

Over dit project

Kunstcafé 55+ is een activiteit voor ouderen waarbij zij in een ontspannen setting kennis kunnen maken met uitingen van Kunst en Cultuur, zelf ook worden geactiveerd om deel te nemen, en elkaar te ontmoeten. Met name voor alleenstaande ouderen heeft het Kunstcafé daarom de belangrijke functie om ergens voor de deur uit te gaan en anderen te ontmoeten. Het Kunstcafé is (letterlijk) laagdrempelig, en daarmee ook zeer bereikbaar en stimulerend voor ouderen met een beperking. Ouderen worden geprikkeld deel te nemen en zich te ontwikkelen, wat de vitaliteit bevordert. Het Kunstcafé vond tot voor kort alleen plaats in de hoofdlocatie van Kunstbedrijf Arnhem, Rozet (restaurant Momento), maar wordt nu uitgerold over de stad op verschillende locaties in de wijken. Daarmee komen wij ouderen tegemoet die door diverse beperkingen niet in staat zijn naar het centrum te komen voor deze activiteit.

De headerfoto is gemaakt door Fotografiënne
Looptijd

1 september 2016 - 28 februari 2018

  • 101.856 (5)
  • 101.856 (4)
  • KC Elderveld juni 018

Projectlocatie

Arnhem, 6811 EP, De Rozet: Kortestraat 16

1
Arnhem, 6811 EP, De Rozet: Kortestraat 16

Contact

Organisatie

Kunstbedrijf Arnhem

Projectleider

Ineke Tegelaar

Volg ons