VeiligVitaal

Kom in beweging, versterk je wijk

Over dit project

Met dit project wordt een antwoord geboden op een veel gehoorde vraag van ouderen met een migratie achtergrond in Delft: een vraaggericht programma op maat, waarbij de deelnemer kan deelnemen aan valpreventie en beweegactiviteiten vlakbij of in het eigen huis. Naast de focus op ouderen met een migratie achtergrond biedt het projectplan ook een oplossing voor de borging bij migrantenverenigingen. Het gemeenschappelijke doel is om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, zelfredzaam en met de hulp van vrijwilligers en mantelzorgers. De kwaliteit van leven van de ouderen staat centraal. In het onderliggende projectplan worden de details van het programma uiteen gezet.

Doel van het project

Het hoofddoel van het programma is een beweging op gang te brengen bij de doelgroep, waardoor deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, op een prettige en vitale manier, thuis kunnen blijven wonen en het vertrouwen in hun fysieke vermogen terug wordt gewonnen.
In Balans van VeiligheidNL wordt i.c.m. HipHop+ ingezet voor een vraaggericht lokaal wijkaanbod voor bewoners in Delft.
Dit beweegprogramma richt zich specifiek op het vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de doelgroep mannen en vrouwen van minimaal 340 ouderen met een migranten achtergrond. Ruim 4.500 personen voldoen aan deze criteria, waarvan ongeveer de helft een beperking in dagelijkse beweging ervaart. Het programma start in alle 8 wijken met minimaal 1 beweeggroep waaraan elk 15-20 deelnemers meedoen. Daarnaast worden in 3 focuswijken nog eens 3 extra beweegprogramma’s gestart.

Looptijd

1 september 2017 - 31 december 2018

Projectlocatie

Delft
Nederland

1
Delft
Nederland

Contact