shutterstock_551227891

Koffietijd-programma “Zet de STAP”

Over dit project

Minder vallen en meer bewegen: dat is wat WijzOud wil realiseren samen met senioren, vrijwilligers en professionals in een aantal dorpen in Twente. Het koffietijdprogramma sluit aan bij bestaande groepen senioren en naast bewust bewegen komen ook andere factoren aan de orde, zoals een medicatiecheck en een ogen- en fietstest. Het koffietijdprogramma is vooral gezellig, interactief en de campagne duurt 6 maanden (6 x koffietijd). De kracht is dat senioren en vrijwilligers veel zeggenschap hebben over het programma waardoor het ook echt van hen is en aansluit bij hun behoefte. Alle Twentse dorpen VALPROOF, daar gaan we voor!

Doel van het project

WijzOud in Twente, gaat in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen het project “Koffietijd-programma Zet de STAP ”, samen met senioren in 8 à 10 dorpen opzetten en uitvoeren. Het resultaat is dat 300 senioren deelnemen aan het koffietijd-programma en:
– 100% van de senioren die meedoen aan het koffietijd-programma
– 80% senioren aangeven zich meer bewust zijn van valrisico’s
– 80% aangeven kennis te hebben van factoren die valrisico verminderen
– 80% senioren meedoen aan een beweegprogramma
– 50% meedoen aan In Balans, zelfmanagementprogramma Otago/langgezond
– medicijngebruik bij alle deelnemende ouderen is gescreend en vervolgacties hebben plaatsgevonden
– 50% toename is gebruik vitamine D
– 50% heeft een screening van het gezichtsvermogen laten uitvoeren
– 50% geeft aan aanpassingen in het huis te hebben gerealiseerd
– 50% minder valincidenten ; medische kosten 1 val €22.000

Looptijd

1 september 2017 - 31 december 2018

Projectlocatie

Twente

1
Twente

Contact

Organisatie

Cooperatief samenwerkingsverband WijzOud U.A.

Projectleider

Annette Kersten

Volg ons