Jongeren met een beperking van opleiding naar werk Header

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Jongeren met een beperking van opleiding naar werk

Over dit project

Enkele duizenden jongeren met een beperking volgen een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Velen van hen vallen uit, halen geen diploma en hebben vervolgens problemen om werk te vinden. School, stagebedrijf en gemeente moeten beter en anders samenwerken, zodat de jongeren beter voorbereid en begeleid worden.
Het doel van het project is om werkwijzen en instrumenten te ontwikkelen waarmee scholen en gemeenten aan de slag kunnen. Belangrijker is nog dat het project ook een nieuwe manier van denken wil verspreiden, zodat partijen samen verantwoordelijkheid nemen voor de transitie van school naar werk van jongeren met een beperking. En zodat niet de beperking, maar de mogelijkheden en kansen voorop komen te staan.

Doel van het project

Het doel van het project is om in het mbo het transitie-denken leidend te maken voor de overgang van school naar werk voor jongeren met een beperking. Om dat doel te realiseren zijn concrete, eerste stappen nodig. Die worden in het project gezet: concreet wordt een start gemaakt door het uitvoeren van verschillende pilots van scholen en gemeenten, door een landelijk ontwikkeltraject te starten en door de uitkomsten actief uit te dragen binnen het mbo en bij betrokken partijen.

Looptijd

1 september 2016 - 30 oktober 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

KBA Nijmegen

Projectleider

Ton Eimers