telescoop

Westerveld verbonden!

Over dit project

Welzijn Mensenwerk (WMW) en ZZWD werken in ‘Westerveld verbonden!!’ nauw samen om ouderen te bereiken in de gemeente Westerveld. Deze ouderen worden middels het gebruik van een beeldscherm (Compaan) ondersteund om zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te blijven en deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven. Het beeldscherm is hierbij het instrument voor communicatie en sociale activatie. Toename in zelfregie en zelfredzaamheid en afname van een gevoel van eenzaamheid zijn beoogde resultaten, evenals een groei van minimaal vijf deelnemende organisaties in het platform van integraal diensten aanbod. Ook wordt er een sluitende business case ontwikkeld, waarbij het project zelfstandig verder kan gaan in de vorm van het kunnen aanbieden van diensten, producten en activiteiten en/of substitutie van de huidige werkwijze. Tenslotte wordt er een compleet format ontwikkeld, zodat een soortgelijk project ook in een andere regio succesvol opgestart kan worden.

Doel van het project

Het doel van ‘Westerveld verbonden!’ is:
– 63 actieve deelnemende alleenstaande ouderen en/of ouderen met een beperking aan het project laten deelnemen
– Een sluitende Business Case, waarbij het project zelfstandig verder kan geen op basis van eigen bijdragen cliënt, bijdragen van organisaties in de vorm van het kunnen aanbieden van diensten, producten en activiteiten en/of substitutie van huidige werkwijze
– Toename in zelfregie en zelfredzaamheid bij de deelnemende ouderen (op basis van enquêteresultaten)
– Een afname in gevoel van eenzaamheid bij de deelnemende ouderen (op basis van enquêteresultaten)
– Een groei van minimaal 5 deelnemende organisaties in het platform van integraal dienstenaanbod
– Een compleet Plan van Aanpak, zodat een soortelijk project ook in een andere regio succesvol opgestart kan worden.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 november 2018

Projectlocatie

Westerveld

1
Westerveld

Contact

Organisatie

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Projectleider

Janneke Schieving

Volg ons