Ouderenforum Rotterdam_bespreking IWAO-tool

Prettig oud in eigen buurt

Over dit project

Samen met alleenstaande ouderen met een beperking (65+) wordt nagegaan welke knelpunten zich momenteel voordoen ten aanzien van eigen kracht en informele zorg. Ouderen geven aan wat hen momenteel in de weg staat om sociaal actief te zijn en ondersteuning te zoeken indien nodig. Ouderen bedenken en voeren vervolgens interventies uit om deze barrières te slechten. Ouderen zelf zijn in de lead: zij weten immers het beste wat ze nodig hebben om op prettige wijze oud te worden in eigen buurt. Hun participatie is onmisbaar om de ouderenzorg te verbeteren.

Enerzijds levert het project veel kennis op die gemeenten, professionals en vrijwilligersorganisaties kan ondersteunen bij het bereiken van de doelgroep. Een online infographic/tool zal inzicht bieden in de door de doelgroep aangedragen problemen, randvoorwaarden en voorbeelden van oplossingen ten aanzien van informele zorg en eigen kracht. Daarnaast leidt het project tot concrete acties/activiteiten, bedacht én uitgevoerd door ouderen zelf. Op deze wijze geven ouderen zelf vorm aan de integrale wijkaanpak in eigen buurt. Lokale sleutelfiguren helpen bij het bereiken van de doelgroep

Doel van het project

Deelresultaten van deze Integrale Wijkaanpak van en voor Ouderen (IWAO-tool) zijn om alleenstaande ouderen met een beperking:
•Te stimuleren zelf pro-actief na te denken over hun sociale behoeften
•Laagdrempelig toe te leiden naar (buurt)activiteiten
•Te motiveren om gebruik te maken van vormen van informele ondersteuning
•Te motiveren zelf een bijdrage te leveren aan een activiteit of de ondersteuning van een andere oudere

In de laatste fase van de ontwikkeling van de IWAO-tool worden ook andere mensen uit het buurtnetwerk betrokken (professionals (vanuit de sociale (wijk)teams) en gemeenten), zodat ook zij:
•Beschikken over een werkwijze om actiever op signalen van ouderen in te gaan
•Inzicht hebben in de wensen van ouderen zelf en beschikken over een interventie die bijdraagt aan de rechtstreekse betrokkenheid van ouderen aan zorg, ondersteuning en activiteiten

Looptijd

1 maart 2017 - 30 november 2018

Infographic

Projectlocaties

Gemeente Elburg

Gemeente Bergen op Zoom

1
Gemeente Elburg
2
Gemeente Bergen op Zoom

Contact

Organisatie

Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM; onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Movisie

Projectleider

Hanna van Dijk