Iedereen sport op maat Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-15 jaar

Iedereen sport op maat

Over dit project

Met dit project willen wij ons handboek van leermethodieken voor het speciaal (en regulier) onderwijs verder ontwikkelen en uitbreiden met mediakaarten die ook geschikt zijn voor de kinderen zelf. Ons doel is met behulp van dit handboek en mediakaarten de beweegmogelijkheden van deze kinderen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles. Hierdoor kunnen kinderen meer succeservaringen beleven en zo een positievere ervaring met sport en bewegen krijgen. Dit kan vervolgens weer leiden tot meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld, wat ten goede kan komen aan de totale participatie aan sport en beweeg activiteiten van kinderen met een motorische beperking of een motorische achterstand.

Doel van het project

Ons doel is om een handboek, inclusief mediakaarten, te ontwikkelen om de beweegmogelijkheden van kinderen met motorische problemen te vergroten zodat ze beter kunnen deelnemen tijdens de gymles, aan sportspellen en bij sporttrainingen. Het beoogde werkende mechanisme hierachter is een verwachtte toename in het gebruik van impliciete leermethodieken. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer de instructies meer ‘op maat’ zijn met de motorische vaardigheden en de ‘comorbiditeit’ bij deze kinderen (met name het beperkte werkgeheugen), zij toch op een leuke, motiverende manier kunnen deelnemen en hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Dus, in de gymlessen zullen de kinderen meer succeservaringen beleven en zo een positievere ervaring met sport en bewegen krijgen. Dit kan vervolgens weer leiden tot meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld, wat ten goede kan komen aan de totale participatie aan sport en beweeg activiteiten van kinderen met een motorische beperking of een motorische achterstand.

Looptijd

1 september 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact